A-Z Index

B

Baangrachtoverwelving Badminton voor senioren Basgitaar Basisondersteuningsbudget voor personen met een handicap Bedrijfsomgeving Herentals - Oost Bedrijven Bedrijventerreinen Begijnhof Begijnhof beheersplan Begijnhofpark Begraafplaatsen Beheersorgaan cultuurcentrum en bibliotheek Bejaardenwoningen te huur Bekendmakingen Belasting beleidsdomein omgeving Belasting op afleveren rijbewijs Belasting op begravingen van niet-inwoners Belasting op het afleveren van administratieve stukken Belasting op het ontgraven of verplaatsen van stoffelijke resten Belasting op het opruimen van sluikstorten Belasting op inname openbaar domein Belasting op kermisactiviteiten Belasting op leegstand van gebouwen en woningen Belasting op nachtwinkels Belasting op openluchtrecreatieve terreinen en verblijven Belasting op publiciteitspanelen Belasting op terrassen en andere uitstallingen op de openbare weg Belasting op tweede verblijven Belasting op verwaarloosde gebouwen en woningen Belasting publiek toegankelijke ruimten Belasting voor het inzamelen en verwerken van afval via het Diftarsysteem Belastingvoordeel Belbus Beleidsplannen Beleven Belgische nationaliteit verwerven Belgische saffraan Beoogde doelstelling van de mobiliteitsingreep in de de wijk Wuytsbergen-Ekelen Bereikbaarheid Beroep tegen beslissing OCMW Beroepswijziging Bescherm uzelf als consument Besloten hof Besluiten gemeenteraad en OCMW-raad Besluiten schepencollege en vast bureau Besluitvaardige projectleider omgeving met een talent voor samenwerking bestuur Betalend parkeren in het centrum Bewegen op verwijzing Bewonerskaart Bijlage 35 verlengen Bijzonder comité voor de sociale dienst Bijzonder plan van aanleg (BPA) Bike2school stimuleert lagere schoolkinderen om met de fiets naar school te gaan Bin-Z Binnengebied Schaliken Blokfluit Blue Bike Boerenkrijgmonument Boodschappendienst Bosbeheer Bouw- en sloopafval Bouwen en verbouwen Bouwlijn uitzetten Bovenpoort Brandveiligheid Brandweer Budgetbeheer en budgetbegeleiding Buitenspelen in het Neteland Burgemeestersconvenant Burgerzaken Busvervoer Buurtinformatienetwerken

R

Raadpleegomgeving RAC Den Hamer Rampenfonds Rap op stap Rechtshulp Recreatiedomein Recreatieve toertochten Recyclagepark Referentieadres Regelgeving Regelgeving evenementen Registratie poliovaccinatie Reglement skateterrein stadspark Reglementen 2020-2025 Regularisatie 9bis en 9ter Reisdocument voor niet-Belgen Reistoelating voor een minderjarige Renoveren en energie besparen Reservatie ResourCity Restafval Restauratie de schuur Retributie aanmaningen en verwijlintresten Retributie ambulante handel Retributie bibliotheekmaterialen en -diensten Retributie deelname aan begeleide sportactiviteiten Retributie deelname aan kinder- en jeugdactiviteiten Retributie gebruik socio-culturele polyvalente ruimtes Retributie gebruik sportcomplex de Vossenberg Retributie gebruik sporthal Noorderwijk, sporthal Campus De Vesten en sporthal Morkhoven Retributie hernieuwing concessie begraafplaats Retributie kinderdagverblijf Hummeltjeshof Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein Retributie parkeren en bewonerskaarten Retributie plaatsrecht openbare markt Retributie stedelijke academies Retributie ticketverkoop cc ‘t Schaliken Retributie voor geleverde goederen en administratieve prestaties Retributie voor het aannemen van afvalstoffen Retributie voornaamsverandering Retributie werken voor derden Retributie zwembaden en recreatiedomein Netepark Rijbewijs Rioolaansluiting Roofing Ruimtelijk planner met brede kijk én zin voor pragmatiek Ruimtelijk structuurplan Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Ruiter- en ponytornooi in Duipt RUP Dompel RUP Engelse Wijk RUP Hazenpad RUP Noorderwijksebaan RUP Recreatiecluster Morkhoven RUP zonevreemde bedrijven RUP zonevreemde recreatie

S

Saxofoon Schoolstraat Schoolvakanties ABK Schoolvakanties AMWD Senior Servaas Daemsstraat en omgeving Signalisatievergunning Sint-Bavokerk (Noorderwijk) Sint-Niklaaskerk (Morkhoven) Sint-Waldetrudiskerk Sitemap Situering van de ABO-as Skateterreinen Slachtbewijs Slagwerk Sluitingsdagen Sluitingsuur Sociaal verhuurkantoor ISOM vzw Sociale bijdrage Diftar Sociale dienst werkt op afspraak Sociale huisvesting Sociale kruidenier Sorteer uw afval Speelbabbels (ontmoeting en info) Speelbus (2021) Speelkoffer Speelpleinwerking (2020) Speelstraat (2021) Speelterreinen Sport Sport Na School Sport Vlaanderen Herentals Sport- en themakampen Sportactiviteiten voor vijfenvijftigplussers Sportcomplex De Vossenberg Sportelweek Neteland Sporten voor vijfenvijftigplussers Sportinfrastructuur Spreekuren burgemeester en schepenen Stadsapp Stadsdiensten Stadskrant Stadsloket Stadsontwikkeling Stadswandelingen met een gids Stadswapen Stamboekuittreksel Start Start uw zaak in Herentals Stationsbuurt - fase 2 Statuten en reglementen OCMW Stedenbouwkundig attest Stedenbouwkundig uittreksel Stedenbouwkundige melding Stel je kandidaat Stempelcontrole deeltijds werken Straat in het Vizier Straatfeesten Straatfeesten Strategische ateliers Structuurschets Wuytsbergen-Ekelen Subsidie groendaken Subsidie mantelzorg Subsidie noordwerking en ontwikkelingseducatie Subsidie toegankelijke handelszaken Subsidie voor betere en veilige infrastructuur voor verenigingen Subsidie voor cultuurparticipatie voor kwetsbare doelgroepen Subsidie voor de aankoop van een AED-toestel Subsidie voor de aankoop van natuurgebieden door natuurverenigingen Subsidie voor herbruikbare luiers Subsidie voor huur niet-stedelijke sportinfrastructuur Subsidie voor jeugdkampen Subsidie voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren Subsidie voor personen met een handicap Subsidie voor renovatie en verbouwing van eengezinswoningen Subsidie voor zwaluwkolonies en milieu- en natuurprojecten Subsidie voor- en naschoolse kinderopvang Subsidie waterhuishouding privaat domein Subsidie zuidwerking Subsidies

V

Vacature voor 5 seizoensarbeiders Netepark Vacature voor besluitvaardige projectleider omgeving met een talent voor samenwerking Vacature voor creatieve medewerker bibliotheek Vacature voor deeltijdse hulpkok in woonzorgcentrum Sint-Anna Vacature voor diëtist Vacature voor een arbeider wegen Vacature voor een administratief medewerker communicatie en participatie Vacature voor een arbeider technieken gebouwen Vacature voor een arbeider wegen Vacature voor een deskundige / ergotherapeut Vacature voor een diensthoofd personeel & organisatie Vacature voor een diensthoofd technische dienst Vacature voor een expert duurzaamheid Vacature voor een expert omgeving - specialiteit handhaving Vacature voor een expert toerisme Vacature voor een gemeenschapswacht-GAS-vaststeller Vacature voor een jurist dienst rechtshulp Vacature voor een kapper bij wzc Sint-Anna Vacature voor een techniekerloodgieterij en sanitair Vacature voor een verpleegkundige (2 x 0,75 functie) Vacature voor kassamedewerker Netepark Vacature voor keukenhulp Vacature voor keukenhulp-poetshulp WZC Sint-Anna Vacature voor maatschappelijk werker Vacature voor maatschappelijk werker met open geest en de voeten op de grond Vacature voor maatschappelijk werker sociale dienst Vacature voor redders Vacature voor ruimtelijk planner met brede kijk én zin voor pragmatiek Vacature voor verpleegkundigen en/of zorgkundigen Vacatures Vacatures voor verpleegkundige, verpleegkundige-gangverantwoordelijke en zorgkundige Vakantie voor ieders beurs Van A tot Z Veeprijskamp Veiligheid en security Veiligheid en security Veiligheidskoffer Verboden toegang Verenigingen Verenigingen alfabetisch Verhoogd kruispunt in Noorderwijk Verhoogde tegemoetkoming Verhuring lokalen OCMW Verkeersregels proefopstelling met ANPR-camera's Wuytsbergen-Ekelen Verkiezingen 2019 Verkoop alcoholische dranken Vernieuwing speeltuin Verslagen begeleidingsgroep Wuytsbergen-Ekelen Vervoer voor ouderen en minder mobiele personen Verwaarlozing en verkrotting Verwarmingstoelage Verweerschrift parkeerretributie Vestigingsplaatsen Vind een sportorganisatie / sportclub Viool - Altviool - Folkviool Virtuele rondleiding in het administratief centrum Visie en beslissingsboom Visietekst zorg Visvijver Diependaal Voetverzorging voor senioren Volg het laatste nieuws over de proefopstellingen Volksraadpleging Volkssporten Voorkom vallen Voorlopig rijbewijs Vraag en Antwoord: Verkeersmaatregelen Wuytsbergen-Ekelen Vredegerecht Vreemdeling Vrije tijd Vrijetijdspas Vrijwilligers Vroegtijdige zorgplanning Vuurwerk