A-Z Index

B

Baangrachtoverwelving Badminton voor senioren Basgitaar Basisondersteuningsbudget voor personen met een handicap Bedrijfsomgeving Herentals - Oost Bedrijven Bedrijventerreinen Begijnhof Begijnhof beheersplan Begijnhofpark Begraafplaatsen Beheersorgaan cultuurcentrum en bibliotheek Bejaardenwoningen te huur Bekendmakingen Belasting beleidsdomein omgeving Belasting op afleveren rijbewijs Belasting op begravingen van niet-inwoners Belasting op het afleveren van administratieve stukken Belasting op het ontgraven of verplaatsen van stoffelijke resten Belasting op het opruimen van sluikstorten Belasting op het verwijderen van niet-reglementair aangeplakte affiches Belasting op inname openbaar domein Belasting op kermisactiviteiten Belasting op leegstand van gebouwen en woningen Belasting op nachtwinkels Belasting op openluchtrecreatieve terreinen en verblijven Belasting op publiciteitspanelen Belasting op terrassen en andere uitstallingen op de openbare weg Belasting op tweede verblijven Belasting publiek toegankelijke ruimten Belasting voor het inzamelen en verwerken van afval via het Diftarsysteem Belastingvoordeel Belbus Beleidsplannen Belgische nationaliteit verwerven Belgische saffraan Bereikbaarheid Beroep tegen beslissing OCMW Beroepswijziging Bescherm uzelf als consument Beschikbare handelspanden Besloten hof Besluiten gemeenteraad en OCMW-raad Besluiten schepencollege en vast bureau bestuur Betalend parkeren in het centrum Bewegen op verwijzing Bewonerskaart Bijlage 35 verlengen Bijzonder comité voor de sociale dienst Bijzonder plan van aanleg (BPA) Bin-Z Binnengebied Schaliken Blokfluit Blue Bike Boerenkrijgmonument Boodschappendienst Bosbeheer Bouw- en sloopafval Bouwen en verbouwen Bouwlijn uitzetten Bovenpoort Brandweer Budgetbeheer en budgetbegeleiding Buitenspelen in het Neteland Burgemeestersconvenant Burgerzaken Buurtinformatienetwerken Buurtwerking Diependaal (2020)

R

Raadpleegomgeving RAC Den Hamer Rampenfonds Rap op stap Rechtshulp Recreatiedomein Recyclagepark Referentieadres Regelgeving evenementen Registratie poliovaccinatie Reglement skateterrein stadspark Reglementen 2020-2025 Regularisatie 9bis en 9ter Reisdocument voor niet-Belgen Reistoelating voor een minderjarige Reservatie ResourCity Restafval Restauratie de schuur Retributie aanmaningen en verwijlintresten Retributie aanplakken van affiches door de stadsdiensten Retributie ambulante handel Retributie bibliotheekmaterialen en -diensten Retributie deelname aan begeleide sportactiviteiten Retributie deelname aan kinder- en jeugdactiviteiten Retributie gebruik socio-culturele polyvalente ruimtes Retributie gebruik sportcomplex de Vossenberg Retributie gebruik sporthal Noorderwijk, sporthal Campus De Vesten en sporthal Morkhoven Retributie hernieuwing concessie begraafplaats Retributie kinderdagverblijf Hummeltjeshof Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein Retributie parkeren en bewonerskaarten Retributie plaatsrecht openbare markt Retributie stedelijke academies Retributie ticketverkoop cc ‘t Schaliken Retributie voor geleverde goederen en administratieve prestaties Retributie voor het aannemen van afvalstoffen Retributie voornaamsverandering Retributie werken voor derden Retributie zwembaden en recreatiedomein Netepark Retributiereglement voor evenementen op het openbaar domein Rijbewijs Rioolaansluiting Roofing Ruimtelijk structuurplan Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Ruiter- en ponytornooi in Duipt RUP Dompel RUP Engelse Wijk RUP Hazenpad RUP Noorderwijksebaan RUP Recreatiecluster Morkhoven RUP zonevreemde bedrijven RUP zonevreemde recreatie

S

Saxofoon Schedelhof Schoolstraat Schoolvakanties ABK Schoolvakanties AMWD Senior Servaas Daemsstraat en omgeving Signalisatievergunning Sint-Bavokerk (Noorderwijk) Sint-Niklaaskerk (Morkhoven) Sint-Waldetrudiskerk Sitemap Situering van de ABO-as Skateterreinen Slachtbewijs Slagwerk Sluitingsdagen Sociaal verhuurkantoor ISOM vzw Sociale bijdrage Diftar Sociale dienst werkt op afspraak Sociale huisvesting Sorteer uw afval Speelbabbels (ontmoeting en info) Speelbus (2020) Speelkoffer Speelpleinwerking (2020) Speelstraat (2020) Speelterreinen Sport Sport Na School Sport Vlaanderen Herentals Sport- en themakampen Sportactiviteiten voor vijfenvijftigplussers Sportcomplex De Vossenberg Sportelweek Neteland Sporten voor vijfenvijftigplussers Sportinfrastructuur Spreekuren burgemeester en schepenen Stadsapp Stadsdiensten Stadskrant Stadsloket Stadsontwikkeling Stadswandelingen met een gids Stadswapen Stamboekuittreksel Start Stationsbuurt - fase 2 Statuten en reglementen OCMW Stedenbouwkundig attest Stedenbouwkundig uittreksel Stedenbouwkundige melding Stempelcontrole deeltijds werken Straat in het Vizier Straatfeesten Strategische ateliers Structuurschets Wuytsbergen-Ekelen Subsidie groendaken Subsidie mantelzorg Subsidie noordwerking en ontwikkelingseducatie Subsidie toegankelijke handelszaken Subsidie voor betere en veilige infrastructuur voor verenigingen Subsidie voor cultuurparticipatie voor kwetsbare doelgroepen Subsidie voor de aankoop van een AED-toestel Subsidie voor de aankoop van natuurgebieden door natuurverenigingen Subsidie voor herbruikbare luiers Subsidie voor huur niet-stedelijke sportinfrastructuur Subsidie voor jeugdkampen Subsidie voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren Subsidie voor personen met een handicap Subsidie voor zwaluwkolonies en milieu- en natuurprojecten Subsidie voor- en naschoolse kinderopvang Subsidie waterhuishouding privaat domein Subsidie zuidwerking

V

Vacature voor diëtist Vacature voor een arbeider wegen Vacature voor een administratief medewerker communicatie en participatie Vacature voor een arbeider technieken gebouwen Vacature voor een diensthoofd technische dienst Vacature voor een ergotherapeut Vacature voor een expert duurzaamheid Vacature voor een expert omgeving - specialiteit handhaving Vacature voor een expert toerisme Vacature voor een gemeenschapswacht-GAS-vaststeller Vacature voor een kapper bij wzc Sint-Anna Vacature voor een pedicure bij wzc Sint-Anna Vacature voor een verpleegkundige (2 x 0,75 functie) Vacature voor keukenhulp Vacature voor keukenhulp-poetshulp WZC Sint-Anna Vacature voor redders Vacature voor verpleegkundige in vliegende equipe (0,75) Vacature voor verpleegkundigen en/of zorgkundigen Vacatures Vakantie voor ieders beurs Veeprijskamp Veiligheid en security Veiligheidskoffer Verboden toegang Verenigingen Verenigingen alfabetisch Verhoogd kruispunt in Noorderwijk Verhoogde tegemoetkoming Verhuring lokalen OCMW Verkeersveiligheid en bereikbaarheid Wuytsbergen-Ekelen Verkiezingen 2019 Vernieuwing speeltuin Vervoer voor ouderen en minder mobiele personen Verwaarlozing en verkrotting Verwarmingstoelage Verweerschrift parkeerretributie Vestigingsplaatsen Viool - Altviool - Folkviool Virtuele rondleiding in het administratief centrum Visietekst zorg Visvijver Diependaal Voetverzorging voor senioren Volksraadpleging Volkssporten Voorkom vallen Voorlopig rijbewijs Vredegerecht Vreemdeling Vrije tijd Vrijetijdspas Vrijwilligers Vroegtijdige zorgplanning Vuurwerk