Bekendmakingen

Besluitenlijsten schepencollege, vast bureau, gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn, raad van bestuur AGB Herentals, raad van bestuur van AGB Sport en Recreatie Herentals en burgemeesterbesluiten

Het Decreet Lokaal Bestuur verplicht de lokale besturen om de besluiten van een aantal van hun politieke organen op een lijst te publiceren op hun website binnen de 10 dagen nadat ze genomen zijn. U vindt de besluitenlijsten in de raadpleegomgeving.

Raadpleegomgeving (vanaf 17 januari 2019)

 • Schepencollege van 7 januari 2019 (publicatiedatum: 17 januari 2019)
 • Schepencollege van 14 januari 2019 (publicatiedatum: 24 januari 2019)
 • Vast bureau van 14 januari 2019 (publicatiedatum: 24 januari 2019)
 • Raad voor maatschappelijk welzijn van 22 januari 2019 (publicatiedatum: 30 januari 2019)
 • Raad voor maatschappelijk welzijn van 25 januari 2019 (publicatiedatum: 30 januari 2019)
 • Gemeenteraad van 25 januari 2019 (publicatiedatum: 30 januari 2019)
 • Schepencollege van 21 januari 2019 (publicatiedatum: 31 januari 2019)
 • Schepencollege van 4 februari 2019 (publicatiedatum: 14 februari 2019)
 • Schepencollege van 11 februari 2019 (publicatiedatum: 21 februari 2019)
 • Vast bureau van 11 februari 2019 (publicatiedatum: 21 februari 2019)
 • Raad voor maatschappelijk welzijn van 12 februari 2019 (publicatiedatum: 22 februari 2019)
 • Gemeenteraad van 12 februari 2019 (publicatiedatum: 22 februari 2019)
 • Vast bureau van 18 februari 2019 (publicatiedatum: 1 maart 2019)
 • Schepencollege van 18 februari 2019 (publicatiedatum: 1 maart 2019)

Vanaf 18 februari 2019 vindt u de publicatiedata in de raadpleegomgeving (details uitklappen).

Reglementen

Tijdelijke bekendmakingen

Tijdelijke verkeersreglementen

Politieraad

Opheffing van gemeentewegen voor het project verhoging spoorbrug Albertkanaal)

Aanvullende verkeersreglementen

Besluiten van de burgemeester

Stedenbouwkundige vergunningen

Milieuvergunningen

Oprichtingsakten en statuten intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Oprichtingsakten

Statuten

Oprichtingsakten en statuten OCMW-verenigingen

tekst

Oprichtingsakten en statuten AGB’s

Oprichtingsakten

Statuten

Rechtspositieregeling

Stadsbestuur

OCMW

Woonzorgcentrum Sint-Anna

Budget

Stadsbestuur

OCMW

AGB Sport en Recreatie

AGB Herentals

 • Budget (publicatiedatum: 18 januari 2019)

Belastingen tot 31 december 2019