Bekendmakingen

Publicatieverplichting

Vanaf 2 januari 2019 verplicht het Decreet Lokaal Bestuur de lokale besturen om volgende documenten op de website te publiceren:

Retributies

Belastingen

Subsidies