Politiecodex

In de politiezone Neteland geldt dezelfde politiecodex. De politiecodex bevat regels over onder meer langdurig parkeren, geluidsoverlast, sluitingstijd, vuurwerk, hinderlijke gedragingen, loslopende honden, geurhinder, sneeuwruimen, hinderlijke beplanting, sluikstorten, vuur, stoken, wildplakken, nachtlawaai, vernielen van grafzerken, beschadigen van eigendommen en graffiti.

Wanneer u een regel uit de politiecodex overtreedt, kunt u een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) krijgen. De politie stelt de overtreding vast en maakt proces-verbaal op. Op basis van dit pv kan de sanctionerende ambtenaar een geldboete opleggen.