Hernieuwbare energie

Een leven zonder elektriciteit en warmte kunnen we ons niet meer inbeelden. Fossiele brandstoffen bedreigen echter het leven op aarde. Daarom hebben we nood aan duurzame en lokale energiebronnen. Wist je dat er energie gehaald kan worden uit wind, zon, water en aardwarmte?

De stad zet zich in voor hernieuwbare energie. We plaatsen zonnepanelen met burgerparticipatie en we onderzoeken hoe we de andere energiebronnen in onze stad kunnen aanspreken. Zou het bijvoorbeeld mogelijk zijn om warmte te verspreiden in de stad via leidingen?

Ook u kunt bijdragen aan onze lokale en duurzame energieproductie. Het meest gekende voorbeeld zijn de zonnepanelen. Maar andere alternatieven zijn ook mogelijk. Wist u dat u een aandeel kan kopen van de zonnepanelen die we in 2020 op het Woonzorgcentrum Sint-Anna hebben gelegd?

Let op: de website is nog in ontwikkeling en wordt systematisch aangepast. Zo worden systematisch de links naar de gemeentelijke projecten en externe websites gecontroleerd en toegevoegd.