Besluiten gemeenteraad en OCMW-raad

Sinds 2019 vindt u de besluitenlijsten van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn in de raadpleegomgeving.

U kunt de debatten van de afgelopen vergaderingen ook per agendapunt beluisteren in de raadpleegomgeving (webcast). Met de zoekfunctie kunt u snel audiofragmenten over een bepaald thema terugvinden, over alle opgenomen raden heen.

2021

9 november 2021

7 september 2021

29 juni 2021

1 juni 2021

4 mei 2021

30 maart 2021

2 maart 2021

2 februari 2021

2020

11 februari 2020

3 maart 2020

5 mei 2020

2 juni 2020

11 juni 2020

23 juni 2020

1 september 2020

6 oktober 2020

10 november 2020

8 december 2020 

Hieronder vindt u de gemeenteraadsbeslissingen van 2007 tot en met 2020. Inzage in oudere beslissingen kunt u aanvragen via het formulier openbaarheid van bestuur.