Gewestplan

Het gewestplan legt voor het grondgebied van Herentals de grondbestemmingen vast. Het gewestplan is zowel voor de overheid als voor de burger bindend. Dit betekent dat de voorschriften bindend zijn bij de beoordeling van vergunningsaanvragen. Het gewestplan is voor het grondgebied van de stad Herentals in werking getreden op 5 oktober 1978. Intussen is het gewestplan op sommige plaatsen vervangen door Bijzondere Plannen van Aanleg of Ruimtelijke Uitvoeringsplannen.