Heraanplanting bomenrij in de Bornstraat

Pak dit samen met de stad aan. Denk en doe met ons mee!

De gekapte bomenrij in de Bornstraat zal in het najaar 2021 heraangeplant worden met een volwaardige rij inheemse bomen. Samen met geëngageerde buurtbewoners wil de stad deze heraanplanting aanpakken.

Wat kunt u concreet doen?

  1. Bent u op zoek naar informatie over deze heraanplanting? Op deze pagina vindt u de laatste informatie, stand van zaken en de voorwaarden terug.
  2. Wilt u als bewoner feedback geven en uw ideeën delen met de stad? Surf naar de website www.pakherentalsaan.be, registreer u en deel uw ideeën. Deelnemen kan binnenkort via dit platform. Na 14 maart kan elke inwoner feedback geven!
  3. Samen met de stad actief meewerken in een buurtwerkgroep? Enkele buurtbewoners namen reeds het initiatief en contacteerden de stad. Wilt u samen met hen actief betrokken worden bij de heraanplanting? Stuur een mail voor 14 maart naar participatie@herentals.be!

De stad communiceert de bevindingen uit de groep steeds naar de hele buurt. Zo blijft iedereen op de hoogte.

Waat vooraf ging.

Op 28 september 2020 besliste het vast bureau om na de eindkap van de volledige beukenrij in de Bornstraat een nieuwe bomenrij aan te planten in het eerstvolgend aangewezen plantseizoen.

Uit het infomoment van 8 september 2020 over de veiligheidskap, en uit schriftelijke bezorgdheden geuit door buurtbewoners nadien, blijkt de vraag naar duidelijkheid over en participatie bij de heraanplant heel groot te zijn. 

De stad start daarom een participatietraject op rond de heraanplant.

Een interne werkgroep stelde het plan van aanpak en derandvoorwaarden op voor het participatietraject rond de heraanplant.