Occasionele verkoop met een niet-commercieel karakter

Occasionele verkopen met een niet-commercieel karakter zijn verkoopacties voor een goed doel. Vaak staan deze verkopen gekend als het houden van een collecte.

Typische voorbeelden zijn de acties van verenigingen, scholen en particulieren om culturele, sportieve, menslievende, sociale of educatieve doelstellingen te realiseren. Het goede doel kan ook de kas van de eigen vereniging zijn. Voor deze verkopen moet je een toelating aanvragen.

Voor de ambulante handelaars gelden andere bepalingen. Meer informatie over ambulante handel vind je op  www.herentals.be/retributie-ambulante-handel.

Voor wie

Voor verenigingen of instanties aangesloten bij een landelijk erkende jeugdwerkorganisatie of van openbaar nut, erkend door de Minister van Financiën, is een toelating vereist.

Voorwaarden

De verkopen zijn toegelaten onder volgende voorwaarden:

 • De verkoop moet één van de volgende doelen hebben: liefdadig, sociaal, cultureel, educatief of sportief, ter bescherming van de natuur en de dierenwereld, ter bevordering van ambachten of streekproducten.
   
 • De verkoop moet occasioneel blijven.
   
 • De verkopers moeten zich tijdens de verkoop identificeren, aan de hand van een opschrift, logo of bekend symbool.
   
 • Bij de verkoop van gereglementeerde producten moet men de geldende reglementering naleven, zoals bijvoorbeeld de verkoop van voedingswaren.
   
 • Alle verkoopsactiviteiten die niet conform deze regels plaatsvinden, kunnen verboden of stopgezet worden en de organisator kan één of meer jaren het verbod krijgen zijn activiteit uit te oefenen.
   
 • Naargelang het statuut van de verkoper:

  Een toelating is vereist voor alle verenigingen buiten erkende jeugdverenigingen en verenigingen en instellingen van openbaar nut en andere instellingen erkend door de Minister van Financiën zoals bijv. fanfare, voetbalvereniging,…

  Voor verenigingen of instanties aangesloten bij een landelijk erkende jeugdwerkorganisatie en verenigingen en instellingen van openbaar nut en andere instellingen erkend door de Minister van Financiën geldt een bijzondere regeling:
  • Verenigingen en instellingen van openbaar nut en andere instellingen erkend door de Minister van Financiën (fiscaal aftrekbare giften) (bijv.: Rode Kruis, 11.11.11) hebben geen voorafgaande toelating nodig maar moeten wel een voorafgaande melding indienen en dit ten minste drie werkdagen vóór aanvang van de verkoop. Een lijst van deze verenigingen en instellingen is terug te vinden op de website van de FOD Financiën.
  • Verenigingen of instanties aangesloten bij een landelijk erkende jeugdwerkorganisatie (bijv.: scouts) hebben geen voorafgaande toelating nodig, noch moeten zij een voorafgaande melding indienen.

Procedure

De meldingen en aanvragen voor een toelating moeten gebeuren:

Bedrag

De toelating wordt gratis afgeleverd.