Regularisatie 9bis en 9ter

U kunt als vreemdeling een regularisatie aanvragen wegens humanitaire redenen (9bis) of wegens medische redenen (9ter).

Regularisatie om humanitaire redenen

Een regularisatie wegens humanitaire redenen (9 bis) is een machtiging tot verblijf voor meer dan 3 maanden. Deze regularisatie is een uitzonderingsprocedure. Ze dient voor situaties waarbij iemand niet in aanmerking komt voor een andere verblijfsprocedure, maar waar er toch een reden is voor verblijf in België.

  • U stuurt uw aanvraag aangetekend op naar de burgemeester.
  • De stad onderzoekt uw verblijfplaats binnen de 10 dagen na de aanvraag.
  • De stad geeft een ontvangstbewijs na een positieve woonstcontrole.
  • Uw aanvraag gaat dan voor verdere behandeling naar Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel (DVZ).
  • De DVZ stuurt haar beslissing over de aanvraag op naar de stad.
  • De stad brengt u op de hoogte van de beslissing.

Regularisatie om medische redenen

Een regularisatie wegens medische redenen (9ter) kunt u aanvragen wanneer de behandeling voor een medische situatie niet beschikbaar of toegankelijk is in uw land van herkomst. De aanvraag kan gebeuren als uit een gewettigd medisch attest blijkt dat de medische situatie een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit van de aanvrager, of op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling voor de ziekte is in het land van herkomst.

  • U stuurt uw aanvraag aangetekend op naar DVZ in Brussel.
  • U ontvangt van de stad een  attest van immatriculatie.
  • DVZ brengt het stadsbestuur op de hoogte van haar beslissing.
  • De stad brengt u op de hoogte van de beslissing.

​Opgelet! Als uw adres wijzigt, moet u dit zowel aan de stad als aan DVZ laten weten.