Speelruimte

Speelterreinen

Herentals beschikt over heel wat ruimte waar kinderen op een veilige manier kunnen spelen. U vindt speelterreinen met speeltoestellen en/of het nodige groen in:

Albertstraat - aanpassingen gepland

Speelvoorzieningen
 • klimrek met glijbaan, veerwipjes
Sportvoorzieningen
 • basketbalplein
Geplande aanpassingen
 • lente 2021: verwijderen draadafsluiting, bomen vellen, gras herstellen

Centrum

Diependaal

Speelvoorzieningen
 • draaitafel, verschillende schommels, wippen, combinatietoestel, evenwichtsparcours, zandspeeltoren
Sportvoorzieningen
 • basketbalterrein

Dorp Morkhoven

Ekelenberg

Speelvoorzieningen
 • evenwichtparcours, veerwip
Sportvoorzieningen
 • voetbalplein

Grebbenbos

Speelvoorzieningen
 • klimrek met glijbaan, schommel, zandberg met tunnel, wip

 

Hummeltjeshof

Speelvoorzieningen
 • speelterrein voor kinderdagverblijf

Kapellenblok

Speelvoorzieningen
 • combinatietoestel, veerwipjes
Sportvoorzieningen
 • voetbalplein, basketbaldoel

Kapittelbossen

Speelruimte
 • klimtuig met glijbaan, wip, draaitafel, zandbak
Sportruimte
 • voetbalplein

Kastanjelaan - aanpassingen gepland

Geplande aanpassingen
 • winter 2021: begroeiing valzone verwijderen
 • lente 2021: verwijderen draadafsluiting, wit zand vervangen, kastanjehekken plaatsen, banken herstellen

Kleerroos - aanpassingen gepland

Speelvoorzieningen
 • klimrek, speelcombinatie, bokspringpalen, veerwip
Sportvoorzieningen
 • basketbalplein
Geplande aanpassingen
 • lente 2021: afbraak speeltoestel

Koninkrijk

Speelvoorzieningen
 • klimtoestel met glijbaan, schommel, veerwipjes
Sportvoorzieningen
 • basketbalplein

Krakelaarsveld - aanpassingen gepland

Speelruimte
 • klimrek, glijbaan, schommel, kabelbaan, veertoestellen, draaischijf
Sportruimte
 • voetbalplein
Geplande aanpassingen
 • lente 2021: afbraak glijbaan, plaatsen glijbaan Mispelaar, wit zand kabelbaan vervangen, gras inzaaien

Krombaak

Kruisstraat

Laarberg - aanpassingen gepland

Speelvoorzieningen
 • speelcombinatietoestel met glijbaan, zandbak
Sportvoorzieningen
 • voetbalplein
Geplande aanpassingen
 • winter 2021: verwijderen draadafsluiting, speeltoestel afbreken, wit zand verwijderen, borduurs verwijderen, zwarte grond aanvullen, opening haag Vogelzang maken, gras inzaaien

Leemputten

Speelruimte
 • klimrek met glijbaan, schommels, wipjes, vogelnestschommel
Sportruimte
 • basketbalplein, voetbalterrein

Maalderijstraat

Speelvoorzieningen
 • klimrek, glijbaancombinatie, schommel

Markgravenhof

Speelvoorzieningen
 • veerwipjes

Mispelaar - aanpassingen gepland

Speelvoorzieningen
 • zandbak, glijbaan, klimrek, wipje
Geplande aanpassingen
 • lente 2021: draad afbreken, demonteren glijbaan
 • lente: overige speeltoestellen afbreken, wit zand verwijderen, zwarte grond aanvullen, gras inzaaien

Molekens

Speelvoorzieningen
 • kabelbaan, wipjes, glijbaan, schommel
Sportvoorzieningen
 • voetbalplein

Molenvest

Speelvoorzieningen
 • glijbaan, schommel, draaitoestel, hangplek
Sportvoorzieningen
 • basketplein

Processieweg

Pulstukken

Speelvoorzieningen
 • klimrekken met glijbaan, evenwichtsparcours in bos, veerwippen

Rossem

Schonendonk

Sint-Janneke - aanpassingen gepland

Speelvoorzieningen
 • kabelbaan, haasje-over-bollen, klimrek, veerwipjes, zandbak, speelhuisje met glijbaan
Sportvoorzieningen
 • voetbalplein
Geplande aanpassingen
 • winter 2021: begroeiing valzone verwijderen
 • lente 2021: verwijderen draadafsluiting, wit zand vervangen, groenonderhoud

Sint-Janswijk

Skateterrein multifunctioneel terrein

Sportvoorzieningen
 • skatecombinatie

Spaans Hof

Speelvoorzieningen
 • speelhuisje, zandbak, glijbaan, groot klim- en klauteravontuur, kabelbaan, schommels, hangplekken
Sportvoorzieningen
 • voetbalplein, loopparcours

Speelbos Begijnhofpark

Speelvoorzieningen
 • evenwichtparcours, heksenkring, materiaal om kampen te bouwen

Stadspark

Speelvoorzieningen
 • draadcircus, glijbaan
Sportvoorzieningen
 • skateterrein

Stadsveld

Speelvoorzieningen
 • speelhuisje, evenwichtsparcours, veerwip

Sterrebos - aanpassingen gepland

Speelvoorzieningen
 • klimrek met glijbaan (buis)
Geplande aanpassingen
 • winter 2021: verwijderen draadafsluiting, demonteren van speeltoestel
 • winter 2021: fundering speeltoestel verwijderen, wit zand verwijderen, zwarte grond aanvullen, gras inzaaien

Tarwestraat - aanpassingen gepland

Geplande aanpassingen
 • lente 2021: verwijderen draadafsluiting, bank vervangen

Tempels - aanpassingen gepland

Speelvoorzieningen
 • klimrek met glijbaan, speelhuisje, veerwip en zandbak
Geplande aanpassingen
 • winter 2021: verwijderen draadafsluiting, demonteren van speeltoestel, afbraak zandbak, afbraak speelhuisje, verplaatsen zitbank, herstellen verzakkingen klinkers, groenzone herstellen

ter Bueken

Turfkuilen

't Woud

Veldstraat

Speelvoorzieningen
 • veerwipjes, evenwichtparcours, klimtoren
Sportvoorzieningen
 • basketbalterrein

Vossenberg

Vuurdoornstraat - aanpassingen gepland

Speelvoorzieningen
 • combinatietoestel, evenwichtsparcouurs, veerwipjes
Geplande aanpassingen
 • lente 2021: verwijderen draadafsluiting, gras herstellen

Wijngaard

Wochterberg - aanpassingen gepland

Speelvoorzieningen
 • veerwipjes, hangplek
Geplande aanpassingen
 • lente 2021: afbraak speeltoestellen en kiosk, aanvullen zwarte grond, gras inzaaien

Wuytsbergen

Zandkapel

Zeven Zillen - aanpassingen gepland

Speelvoorzieningen
 • veertoestellen, tuimelrek, glijbaan, zandbak
Geplande aanpassingen
 • lente 2021: verwijderen draadafsluiting, te verwijderen speeltoestelen afbreken, wit zand verwijderen, borduurs valbak verwijderen, boomstam verwijderen, zwarte grond aanvullen, gras inzaaien

Speelruimteplan

Herentals heeft ook een speelruimteplan. Dit plan geeft een overzicht van de speelruimte voor kinderen en jongeren in Herentals. Het plan bevat een aantal demografische gegevens zoals het aantal inwoners per wijk en de indeling van de jongeren in vier leeftijdsgroepen. Tevens is er een opsomming van de officiële en officieuze speelterreinen. U kunt het speelruimteplan opvragen bij de dienst sport en jeugd of bij het stadsloket.