Buurtinformatienetwerken

Wat is een BIN?
 
Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een samenwerking tussen de buurtbewoners en de lokale politie die een informatie-uitwisseling in een verwittigingssysteem vastlegt. Een BIN ontstaat vanuit een spontane vraag van de buurtbewoners of als suggestie van de overheid of politie. Het heeft als doel de burger als partner te betrekken bij de veiligheidsproblematiek door de waakzaamheid en de sociale controle te verhogen.
 
Dit betekent dat als u een verdachte handeling of een misdrijf ziet, u dit meldt aan de 101-centrale. De centrale verzendt dan via de telefoon tegelijkertijd een bericht aan alle BIN-leden. Dit spraakbericht bevat een aantal preventieve tips. Op basis van uw melding zal de 101-centrale een politiepatrouille ter plaatse sturen zodat de BIN-leden bijkomende informatie krijgen.
 
Een BIN is geen groepering van mensen die toezichtrondes of patrouilles uitvoeren. Dit zouden immers inbreuken zijn op de wet van de private milities.
 
Herentals heeft ook twee buurtinformatienetwerken voor zelfstandigen (BIN-Z).
 
Nieuw BIN-nummer
 
Begin 2017 zijn de buurtinformatienetwerken van de politiezone Neteland overgeschakeld naar BE-Alert. Met dit nieuwe systeem komt uw eigen telefoonnummer, voorafgegeaan door 033 op uw telefoonscherm als u een BIN-bericht ontvangt. Meer informatie over het nieuwe BIN-nummer vindt u op de website van de politie.
 
Meer informatie
 
Lokale politie Neteland
dienst preventie
Molenvest 23
tel. 014-24 42 00