Wat is een conceptstudie?

Een conceptstudie vloeit voort uit een conceptsubsidie die Stedenbeleid Vlaanderen aan steden toedeelt die een innovatief stadsvernieuwingsproject willen opstarten. De conceptstudie is een denkoefening naar de invulling van een gebied waarbij gekeken wordt hoe we best en op een multidisciplinaire manier met de onze schaarse ruimte in steden omgaan. Bijna altijd leiden tal van randvoorwaarden en factoren die met elkaar verweven zijn tot een innovatief stadsvernieuwingsproject.

De conceptstudie zet daarbij een visie neer en test verschillende modellen via ontwerpend onderzoek. En dat hand in hand met een participatietraject met inwoners en belangrijke partners op het terrein.

De conceptnota is afgerond en goedgekeurd door het bestuur.
U kan de conceptnota hier lezen.