Muziek en geluidsnormen

Muziek

Zorg dat je bij de organisatie van een evenement in orde bent met Sabam en de Billijke Vergoeding. Voor meer informatie en het indienen van een aanvraag kan je terecht bij Unisono.

Geluidsnormen - Richtlijnen in Herentals

Organiseer je een fuif, festival, concert of ander live-optreden met elektronisch versterkte muziek, dan is een afwijking van het geluidsvolume tot 95 dB(A) noodzakelijk voor een goede muziekervaring.

In Herentals wordt zo’n afwijking enkel toegestaan op de volgende momenten:

  • Maandag, dinsdag, woensdag en zondag van 9 tot 22 uur. 
  • Donderdag tot 22 uur tenzij het evenement een bovenlokale uitstraling heeft. 
  • Vrijdag, zaterdag en de dagen voor een feestdag van 9 tot 3 uur de daaropvolgende dag.
Openlucht 

De toelating voor openlucht- of tentgelegenheden is beperkt tot 1 uur. Alle erkende Herentalse verenigingen kunnen één keer per jaar een afwijking tot 3 uur bekomen.

De toelating voor openlucht- of tentgelegenheden in het stadscentrum (alles binnen de Ring en de spoorweg) is gekoppeld aan de volgende criteria:

  • maximaal 4 kalenderdagen per maand een afwijking na 22 uur
  • maximaal 36 kalenderdagen per jaar een afwijking na 22 uur
Niet ingedeelde infrastructuur (alle zalen buiten ‘t Hof en Tiener) 

De toelating is gekoppeld aan een bijzondere gelegenheid die doorgaat in een feestzaal of lokaal waarin cumulatief aan de volgende criteria wordt voldaan:

  • maximaal 12 gelegenheden per jaar
  • maximaal 2 gelegenheden per maand
  • de sommatie van deze gelegenheden mag zich maximaal over 24 kalenderdagen per jaar spreiden (in geval een muziekactiviteit avonduren alsook morgenuren van de daaropvolgende kalenderdag omvat, worden twee kalenderdagen geteld).
Beperkende maatregelen

De algemene richtlijn geldt voor gelegenheden die beperkt zijn tot één dag (in geval een muziekactiviteit avonduren alsook morgenuren van de daarop volgende kalenderdag omvat, wordt dit aanzien als één dag). Gelegenheden van meerdere dagen worden individueel beoordeeld door het college van burgemeester en schepenen, rekening houdend met de algemene richtlijnen. Elke afwijking wordt gemotiveerd.

Kinderfuiven 

Organiseer je fuiven voor kinderen, dan raden wij je aan om niet luider te spelen dan 90 dB(A). De flankerende maatregels, zoals oordopjes, zijn niet van toepassing bij kinderen omdat hun oren hier nog niet voor geschikt zijn. Bewaak daarnaast ook de afstand tussen de luidspreker en de kinderen.

Meer weten?

Je kan je verder verdiepen of de algemene richtlijnen bekijken in de brochure Geluidsnormen voor muziekactiviteiten van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie.