Lezingenavond: Historiek van de stadsvesten en inspirerende voorbeelden voor de toekomst

Digitaal erfgoed voor slimme regio's

Hoe kunnen we de kennis uit het verleden inzetten bij het beantwoorden van ruimtelijke vragen vandaag? De digitale revolutie zorgt voor een exponentiële toename van precies lokaliseerbare data over de geschiedenis, archeologie, en ontwikkeling van het landschap. Een digitale ‘tijdmachine’ komt zo binnen handbereik, die erfgoeddata integreert op basis van hun locatie en inzetbaar maakt voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Bekijk zeker ook eens de online landschapsviewer en ontdek 'Herentals en de Kleine Nete'. Wilfried Montald maakte ook enkele knappe 3d simulaties van Herentals.

Iason Jongepier

Bekijk zijn presentatie over de reconstructie van de Herentalse Vesten

Prof. dr. Iason Jongepier studeerde in 2009 af als geograaf aan de Universiteit Gent. In 2015 is hij gedoctoreerd in de geschiedenis (Universiteit Antwerpen) met een interdisciplinaire thesis rond de interacties tussen mens en natuur in de vroegmoderne Wase polders. Tijdens dit doctoraat specialiseerde hij zich in Historisch GIS wat hij vervolgens als postdoctoraal onderzoeker toepaste binnen diverse wetenschappelijke projecten (Antwerp Time Machine, GIStorical Antwerp, B-magic, CLARIAH-VL, …). Sinds september 2020 is hij aangesteld op de FED-tWIN ‘Digital Maps and Archives - Activating Cartographic Collections in a Digital World’, een programma waarbinnen de brug tussen de academische wereld en archieven geslagen wordt. In het kader van deze aanstelling is hij voor 50% als ‘tenure track docent’ aan de Universiteit Antwerpen en voor 50% aan het Rijksarchief (DiVa) verbonden. Als docent zal hij opleidingsonderdelen rond ‘Digitale Historische Geografie’ doceren, terwijl hij in het Rijksarchief mee zal werken aan een verdere uitbouw van onder meer CARTESIUS en onderzoek zal doen naar innovatieve digitalisatiemethoden van historisch kaartmateriaal.

Piet Lombaerde

Bekijk zijn presentatie over Herentals als gebastioneerde vestingstad

Prof. Piet Lombaerde is burgerlijk ingenieur architect en doctor in de Stedenbouw en Ruimtelijke ordening van de KU Leuven. Hij is em. hoogleraar van de UA (Universiteit Antwerpen). Thans is hij gastprofessor aan de faculteit Ontwerpwetenschappen van de UA met een cursus over militaire architectuur en duurzaamheid. Promotor van een veertigtal masterthesissen over militaire architectuur. Hij publiceerde een 200tal artikelen en enkele boeken over vestingbouw, in het bijzonder over de steden Oostende, Damme en Antwerpen, vanaf de zestiende tot de negentiende eeuw. Board member van ICOFORT (ICOMOS) en verbonden als deskundige aan verschillende Europese projecten over fortenbouw.

LAMA landscape architects

Bekijk hun presentatie over de toekomst van de stadsvesten

LAMA landscape architects is een gedreven landschapsarchitecten bureau. Het bureau, opgericht begin 2013 door Claire Laeremans en Jorryt Braaksma (beiden behaalden hun Masterdiploma landschapsarchitectuur aan de Academie van Bouwkunst te Amsterdam), werkt voornamelijk in de Lage Landen aan een breed spectrum van projecten en combineert hierin onderzoek met uitvoeringsprojecten.

Lezingenavond: Historiek van de stadsvesten en inspirerende voorbeelden voor de toekomst

Lezingenavond over de vesten in de kapel