A-Z Index

B

Baangrachtoverwelving Badminton voor senioren Basgitaar Basisondersteuningsbudget voor personen met een handicap Bedrijfsomgeving Herentals - Oost Bedrijven Bedrijventerreinen Begijnhof Begijnhof beheersplan Begijnhofpark Begraafplaatsen Beheersorgaan cultuurcentrum en bibliotheek Bejaardenwoningen te huur Bekendmakingen Belasting beleidsdomein omgeving Belasting op afleveren rijbewijs Belasting op begravingen van niet-inwoners Belasting op het afleveren van administratieve stukken Belasting op het ontgraven of verplaatsen van stoffelijke resten Belasting op het opruimen van sluikstorten Belasting op inname openbaar domein Belasting op kermisactiviteiten Belasting op leegstand van gebouwen en woningen Belasting op nachtwinkels Belasting op openluchtrecreatieve terreinen en verblijven Belasting op publiciteitspanelen Belasting op terrassen en andere uitstallingen op de openbare weg Belasting op tweede verblijven Belasting op verwaarloosde gebouwen en woningen Belasting publiek toegankelijke ruimten Belasting voor het inzamelen en verwerken van afval via het Diftarsysteem Belastingvoordeel Belbus Beleidsplannen Beleven Belgische nationaliteit verwerven Belgische saffraan Beoogde doelstelling van de mobiliteitsingreep in de de wijk Wuytsbergen-Ekelen Bereikbaarheid Beroep tegen beslissing OCMW Beroepswijziging Bescherm uzelf als consument Besloten hof Besluiten gemeenteraad en OCMW-raad Besluiten schepencollege en vast bureau bestuur Betalend parkeren in het centrum Bewegen op verwijzing Bewonerskaart Bijlage 35 verlengen Bijzonder comité voor de sociale dienst Bijzonder plan van aanleg (BPA) Bike2school stimuleert lagere schoolkinderen om met de fiets naar school te gaan Bin-Z Binnengebied Schaliken Blokfluit Blue Bike Boerenkrijgmonument Boodschappendienst Bosbeheer Bouw- en sloopafval Bouwen en verbouwen Bouwlijn uitzetten Bovenpoort Brandveiligheid Brandweer Budgetbeheer en budgetbegeleiding Buitenspelen in het Neteland Burgemeestersconvenant Burgerzaken Busvervoer Buurtinformatienetwerken Buurtwerking Diependaal (2020)