A-Z Index

B

Baangrachtoverwelving Badminton voor senioren Basgitaar Basisondersteuningsbudget voor personen met een handicap Bedrijfsomgeving Herentals - Oost Bedrijven Bedrijventerreinen Begijnhof Begijnhof beheersplan Begijnhofpark Begraafplaatsen Beheersorgaan cultuurcentrum en bibliotheek Bejaardenwoningen te huur Bekendmakingen Belasting beleidsdomein omgeving Belasting op afleveren rijbewijs Belasting op begravingen van niet-inwoners Belasting op het afleveren van administratieve stukken Belasting op het ontgraven of verplaatsen van stoffelijke resten Belasting op het opruimen van sluikstorten Belasting op het verwijderen van niet-reglementair aangeplakte affiches Belasting op inname openbaar domein Belasting op kermisactiviteiten Belasting op leegstand van gebouwen en woningen Belasting op nachtwinkels Belasting op openluchtrecreatieve terreinen en verblijven Belasting op publiciteitspanelen Belasting op terrassen en andere uitstallingen op de openbare weg Belasting op tweede verblijven Belasting publiek toegankelijke ruimten Belasting voor het inzamelen en verwerken van afval via het Diftarsysteem Belastingvoordeel Belbus Beleidsplannen Belgische nationaliteit verwerven Belgische saffraan Bereikbaarheid Beroep tegen beslissing OCMW Beroepswijziging Bescherm uzelf als consument Beschikbare handelspanden Besloten hof Besluiten gemeenteraad en OCMW-raad Besluiten schepencollege en vast bureau bestuur Betalend parkeren in het centrum Bewegen op verwijzing Bewonerskaart Bijlage 35 verlengen Bijzonder comité voor de sociale dienst Bijzonder plan van aanleg (BPA) Bin-Z Binnengebied Schaliken Blokfluit Blue Bike Boerenkrijgmonument Boodschappendienst Bosbeheer Bouw- en sloopafval Bouwen en verbouwen Bouwlijn uitzetten Bovenpoort Brandweer Budgetbeheer en budgetbegeleiding Buitenspelen in het Neteland Burgemeestersconvenant Burgerzaken Buurtinformatienetwerken Buurtwerking Diependaal (2020)