A-Z Index

B

Baangrachtoverwelving Baby op komst? Badminton voor senioren Barok and Roll Basisondersteuningsbudget voor personen met een handicap Bedrijfsomgeving Herentals - Oost Bedrijven Bedrijventerreinen Begijnhof Begijnhof beheersplan 2017 Begijnhofpark Begraafplaatsen Beheersorgaan cultuurcentrum en bibliotheek Beheersplan voor kasteel Le Paige Bejaardenwoningen te huur Bekendmakingen Belasting op afleveren rijbewijs Belasting op bank- en daarmee gelijkgestelde inrichtingen Belasting op begravingen van niet-inwoners Belasting op drijfkracht van motoren Belasting op het afleveren van administratieve stukken Belasting op het ontgraven of verplaatsen van stoffelijke resten Belasting op het opruimen van sluikstorten Belasting op het verwijderen van niet-reglementair aangeplakte affiches Belasting op inname openbaar domein Belasting op inrichtingen die openblijven na het sluitingsuur Belasting op kermisactiviteiten Belasting op leegstand van gebouwen en woningen Belasting op nachtwinkels Belasting op openluchtrecreatieve terreinen en verblijven Belasting op publiciteitspanelen Belasting op terrassen en andere uitstallingen op de openbare weg Belasting op tweede verblijven Belasting op verwaarloosde gebouwen en woningen Belasting ter verbetering van het milieu ten laste van bedrijven Belasting voor het inzamelen en verwerken van afval via het Diftarsysteem Belasting voor milieuvergunningsaanvragen Belasting voor omgevingsvergunningen Belastingen Belastingvoordeel Belbus Beleidsplannen Belevingstuin in Sint-Anna Belgisch danskampioenschap in sportcentrum Sport Vlaanderen Belgisch kampioenschap ijshockey Belgische nationaliteit verwerven Belgische saffraan Ben je op zoek naar een toffe vakantiejob? Bereikbaarheid Beroep tegen beslissing OCMW Beroepswijziging Bescherm uzelf als consument Beslissingen van de gemeenteraad Besloten hof Besluiten van het schepencollege Besluiten van het schepencollege voortaan online Beste wensen voor 2016 Bestrijding van bamboe in het begijnhofpark bestuur Bestuursakkoord Betalend parkeren in het centrum Betonwerken in de Meivuurstraat Beveiligingsadvies voor woningen Bevraging raadsleden OCMW Herentals Bevraging raadsleden stad Herentals Bevraging speelterreinen Sterrebos en Grebbenbos Bewonerskaart Bezorg uw kinderen een leuke herfstvakantie Bezorg uw kinderen een leuke krokusvakantie Bijkomende fietsenstallingen in het stadscentrum Bijlage 35 verlengen Bijzonder plan van aanleg (BPA) Bike-Inn Mountainbike Team lid van de Herentalse sportraad Bin-Z Binnengebied Schaliken Blazersfestival Windkracht 10 Bloemenwedstrijd Blue Bike BlueAssist stelt vragen voor wie het zelf niet kan Boerenkrijgmonument Bommelding Nike Bonsoir Herentals Boodschappendienst Bosbeheer zonder glyfosaat Bosbeheerplannen Boskat werkt mee aan groenonderhoud van de stad Bossen en gronden OCMW Herentals Bouw- en sloopafval Bouwen en verbouwen Bouwlijn uitzetten Bovenpoort Braderij wordt Shopping Festival Brand Morkhovenseweg Brand Pentair Toekomstlaan Brandweer Brug Hezewijk over E313 in Olen vrijdag opnieuw open Brug Lierseweg wordt ingevaren Brunch buurtvrijwilligers Budgetbeheer en budgetbegeleiding Buitenbaden open op woensdag 27 juni Buitenspeeldag 2018 Buitenspelen in het Neteland Burgemeester zet een Rode Neus op Burgemeestersconvenant Burgerzaken Buslijn 220 rijdt tot aan Morkhoven Dorp Buurt krijgt blik op toekomst van De Roest Buurtbos in Noorderwijk Buurtinformatienetwerken Buurtvrijwilliger