Wat is een RUP

Ruimtelijk uitvoeringsplan

Een RUP is een juridisch document dat bepaalt waar en hoe er in uw buurt in de toekomst gebouwd en verbouwd mag worden
Op welke plaatsen kunnen er woningen, bedrijven, winkels, openbare ruimte en recreatie komen? Hoe hoog en hoe uitgebreid mag er worden gebouwd? 
Kortom, een RUP bepaalt de toekomst van de wijk. Alle toekomstige ontwikkelingen worden aan dit plan getoetst.