Energie- en klimaatactieplan

Stad Herentals stelde in 2021 een energie-en-klimaatactieplan op. Hierin staan de voornaamste acties en projecten beschreven die we willen uitvoeren voor het klimaat.

In 2019 ondertekende de stad namelijk het burgemeestersconvenant. Het burgemeestersconvenant is een initiatief van de Europese Commissie waarin lokale en regionale overheden deelnemen door vrijwillig te beloven acties te ondernemen om tegen 2030 de EU-doelstellingen te halen om 40 % minder broeikasgassen uit te stoten en haar veerkracht te verhogen. De gemeenten staan hier zeker niet alleen voor. IOK en de provincie Antwerpen zijn door Europa erkend als territoriaal coördinator van het burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie. IOK neemt deze rol op zich via het streekproject Kempen2030 met dezelfde doelen, visie en ambitie als het convenant: “het versnellen van het koolstofvrij maken van het grondgebied tegen 2050, ons wapenen om klaar te zijn voor de onvermijdelijke effecten van de klimaatverandering en onze inwoners toegang verzekeren tot veilige, duurzame en betaalbare energie”.

Alle ondertekenaars van het burgemeestersconvenant delen een gemeenschappelijke visie voor 2050 met volgende uitgangspunten:

  • Koolstofvrije gebieden, om er zo toe bij te dragen dat de gemiddelde opwarming van de aarde ruim onder 2°C blijft ten opzichte van de pre-industriële niveaus, in overeenstemming met de internationale klimaatovereenkomst van COP 21 die in december 2015 is gesloten in Parijs.
  • Veerkrachtigere gebieden, om zo voorbereidingen te treffen tegen de onvermijdelijke negatieve gevolgen van klimaatverandering.
  • Universele toegang tot zekere, duurzame en betaalbare energiediensten voor iedereen, om zo de levenskwaliteit te verhogen en de energiezekerheid te verbeteren.

Naast klimaatacties, zet de stad extra in op communicatie en participatie. Neem zeker eens een kijkje op ons participatieplatform!

Let op: de website is nog in ontwikkeling en wordt systematisch aangepast. Zo worden systematisch de links naar de gemeentelijke projecten en externe websites gecontroleerd en toegevoegd.