Asbest

Coronamaatregel: u kunt voorlopig geen asbest naar het recyclagepark brengen.

**

U kunt asbest gratis naar het recyclagepark brengen.

Wat mag?

  • asbest in gebonden vorm
  • golfplaten en dakleien (niet broos of fijn verbrokkeld)
  • asbestcement buizen en platen
  • ander niet deelbaar afval verontreinigd met gebonden asbest zoals vensterdorpels, muurkappen, kastdeuren, ....

Wat mag niet ?

  • niet gebonden asbest (vrije asbest) onder andere asbestkoorden, spuitasbest, asbesthoudende isolatie, ...
  • broze en fijn verbrokkelde golfplaten, stof, ...
  • alle andere gevaarlijke en niet gevaarlijke afvalstoffen

Opmerking

Om veiligheidsredenen mag het asbesthoudend afval niet in stukken gebroken of geslagen worden.