Asbest

Opgelet!

  • Asbest en eterniet kunnen voorlopig niet binnengebracht worden op het recyclagepark in Herentals.
  • Vanaf 1 augustus 2020 kunt u wel terecht op het regionale recyclagepark in Beerse (Oosteneinde z/n). Het is verplicht om het hechtgebonden asbest te verpakken in transparante, plastic (bouw)folie. Verder is het ook mogelijk om asbest aan huis te laten ophalen. Meer informatie hierover vindt u op www.iok.be.

Normale werking

U kunt asbest gratis naar het recyclagepark brengen.

Wat mag?

  • asbest in gebonden vorm
  • golfplaten en dakleien (niet broos of fijn verbrokkeld)
  • asbestcement buizen en platen
  • ander niet deelbaar afval verontreinigd met gebonden asbest zoals vensterdorpels, muurkappen, kastdeuren, ....

Wat mag niet ?

  • niet gebonden asbest (vrije asbest) onder andere asbestkoorden, spuitasbest, asbesthoudende isolatie, ...
  • broze en fijn verbrokkelde golfplaten, stof, ...
  • alle andere gevaarlijke en niet gevaarlijke afvalstoffen

Opmerking

Om veiligheidsredenen mag het asbesthoudend afval niet in stukken gebroken of geslagen worden.