Geluidsnormen

Het college van burgemeester en schepenen kan organisatoren toestemming verlenen tot het spelen van elektronisch versterkte muziek tot 95 dB(A) op het grondgebied Herentals.

Ingedeelde infrastructuur
 • Maandag, dinsdag, woensdag en zondag van 9 tot 22 uur.
 • Donderdag tot 22 uur tenzij het evenement een bovenlokale uitstraling heeft.
 • Vrijdag, zaterdag en de dagen vóór een feestdag van 9 tot 3 uur de daaropvolgende dag.
 • Beperkende maatregelen:
  1. De algemene richtlijn geldt voor gelegenheden die beperkt zijn tot één dag (in geval een muziekactiviteit avonduren alsook morgenuren van de daarop volgende kalenderdag omvat, wordt dit aanzien als één dag).
  2. Gelegenheden van meerdere dagen worden individueel beoordeeld door het college van burgemeester en schepenen, rekening houdend met de algemene richtlijnen. Elke afwijking wordt gemotiveerd.
Niet-ingedeelde infrastructuur

De toelating is gekoppeld aan een bijzondere gelegenheid die doorgaat in een feestzaal of lokaal waarin cumulatief aan de volgende criteria wordt voldaan: 

 • Maximaal 12 gelegenheden per jaar.
 • Maximaal 2 gelegenheden per maand.
 • de sommatie van deze gelegenheden mag zich maximaal over 24 kalenderdagen per jaar spreiden (in geval een muziekactiviteit avonduren alsook morgenuren van de daarop volgende kalenderdag omvat, worden twee kalenderdagen geteld).
Openlucht 

De toelating voor openlucht- of tentgelegenheden is beperkt tot 1 uur. Alle erkende Herentalse verenigingen kunnen één keer per jaar een afwijking tot 3 uur bekomen.

De toelating voor openlucht- of tentgelegenheden in het stadscentrum (alles binnen de Ring en de spoorweg) is gekoppeld aan de volgende criteria: 

 • Maximaal 4 kalenderdagen per maand een afwijking na 22 uur.
 • Maximaal 36 kalenderdagen per jaar een afwijking na 22 uur.
Kinderfuiven 

Er bestaat geen specifieke richtlijn voor kinderfuiven. IOK stelt in zijn advies dat een norm van 90 dB(A) voor concerten of evenementen voor kinderen ruim voldoende is. Een geluidsniveau van 95 dB(A) is in sommige situaties nog te verantwoorden maar 100 dB(A) zeker niet. De flankerende maatregels, zoals oordopjes, zijn niet van toepassing bij kinderen omdat hun oren hier nog niet geschikt voor zijn. De organisator bewaakt de afstand tussen de luidspreker en het publiek.

Evenementen met een geluidsafwijking tot 95 dB(A)

Overeenkomstig artikel 5.32.2.2bis §1 Vlarem II

 • Het maximale geluidsniveau is 95 dB(A) LAeq, 15min en er wordt gemeten ter hoogte van de mengtafel, voor zover de mengtafel zich tussen het publiek en centraal tussen de belangrijkste luidsprekers bevindt. Indien hieraan niet voldaan wordt, moet er worden gemeten tussen het publiek en centraal tussen de belangrijkste luidsprekers.
 • Het geluidsniveau wordt gedurende de volledige activiteit (elektronisch versterkte muziek + achtergrondgeluid in de inrichting) verplicht gemeten met een reglementair toestel klasse 2 in de NBN-normen.
 • Het gebruik van een begrenzer (limiter) die zo afgesteld is dat de norm gerespecteerd wordt, is toegelaten. De verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die is afgesteld zodanig dat de norm, met name maximaal 95 dB(A) Laeq, 15min gerespecteerd wordt.
 • Het gemeten geluidsniveau moet permanent zichtbaar zijn, tenminste voor de verantwoordelijke voor het geluidsniveau.