Schoolstraat

In een schoolstraat geldt een verbod voor al het gemotoriseerd verkeer. Alleen fietsers, bromfietsers en voetgangers mogen er in. Op deze manier kunnen zwakke weggebruikers veilig aankomen en vertrekken.

Sint-Jansstraat en Bergenstraat (tussen Sint-Jansstraat en Scheppersstraat)

 • elke schooldag van 8.15 tot 8.30 uur
 • elke schooldag (uitgezonderd op woensdag) van 15.35 tot 15.50 uur
 • woensdag van 12.05 tot 12.20 uur 

De stad vraagt aan de leerlingen en het personeel van de scholen om zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school te komen. Wie toch met de auto komt, kan parkeren op de parkeerterreinen van Carrefour aan de Noorderwijksebaan. Die bevinden zich op wandelafstand van de school. Het stadsbestuur dankt Carrefour om mee te werken aan een veilige schoolomgeving door hun parkeerterreinen ter beschikking te stellen.

 •  Geen schoolstraat vanaf maandag 6 december. Na de kerstvakantie start de schoolstraat opnieuw.

Kloosterstraat en Nonnenstraat (tussen Lantaarnpad en Koppelandstraat)

 • elke schooldag (uitgezonderd op woensdag) van 15.30 tot 15.40 uur
 • woensdag van 12.10 tot 12.20 uur

Wijngaard (tussen Rankenstraat en Heistraat)

 • elke schooldag van 8.10 tot 8.30 uur
 • elke schooldag (uitgezonderd op woensdag) van 15.20 tot 15.40 uur
 • woensdag van 12.05 tot 12.25 uur

Klaterteer (tussen Hoogton en Tarwestraat)

 • elke schooldag van 8.20 tot 8.40 uur
 • maandag, donderdag en vrijdag van 15.10 tot 15.40 uur
 • dinsdag van 15.40 tot 16 uur
 • woensdag van 11.40 tot 12 uur

Populierenlaan (tussen pleintje Sint-Jan De Doperkerk en Platanenlaan)

 • elke schooldag van 8.15 tot 8.30 uur
 • elke schooldag (uitgezonderd op woensdag) van 15.30 tot 15.45 uur
 • woensdag van 12.10 tot 12.20 uur

Veelgestelde vragen

Waarom een schoolstraat?

De sit­u­atie aan de schoolpoort wordt vaak als onveilig ervaren. Daar­door bren­gen nog meer oud­ers hun kinderen met de auto naar school. En zo ontstaat er een vicieuze cirkel. Een school­straat door­breekt die vicieuze cirkel en zorgt ervoor dat de omgev­ing rond de schoolpoort rustiger en menselijk­er wordt. Uit ervar­ing blijkt dat oud­ers na de invo­er­ing van een school­straat wel kiezen om te voet of met de fiets naar school te komen. 

Kortom: een schoolstraat verbetert bij het begin en het einde van de schooldag de verkeersveiligheid en het verkeersveiligheidsgevoel van de zwakke weggebruikers fors.

Waarom geen fietsstraat?

In een fietsstraat mogen auto's wel rijden, maar mogen ze fietsers niet voorbijsteken. De stad wil de mogelijkheid van fietsstraten opnemen in het nieuwe mobiliteitsplan, waarvan de opmaak in 2021 start. Het invoeren van een fietsstraat vergt de nodige voorbereiding om de straat hiervoor klaar te maken, en heeft een grote impact op de omgeving, terwijl de schoolstraat slechts tweemaal een kwartier op schooldagen duurt.

Mag ik als bewoner de schoolstraat inrijden?

In een schoolstraat mogen geen wagens rijden, dus ook bewoners niet. Dit is een bewuste keuze van de stad om de schoolstraat zo veilig mogelijk te maken. De schoolstraat duurt tweemaal een kwartier per dag. In andere schoolstraten hebben bewoners zich probleemloos aangepast aan deze situatie. We begrijpen dat de aanpassing in het begin moeilijk is, maar geloven dat dit na een tijd een gewoonte zal worden.