Schoolstraat

Update 8 februari
Er is geen schoolstraat in de week van 8 tot 12 februari.
 
Update 15 december
Op 17 en 18 december is er geen schoolstraat. 
 
Update 30 november

kOsh Ieperstraat heeft de middagpauze ingekort, waardoor leerlingen in de namiddag vroeger naar huis kunnen. Dit heeft twee corona-voordelen: er zijn minder contactmomenten onder de middag en in de namiddag vertrekken leerlingen gespreid naar huis. De schoolstraat is daarom enkel ’s morgens van kracht. 

Update 17 maart

Wegens de sluiting van scholen als federale maatregel tegen het coronavirus wordt de schoolstraat tijdelijk geschrapt.

Oorspronkelijk bericht

We vinden allemaal de veiligheid van kinderen belangrijk. In overleg met de scholen werd de Sint-Jansstraat en de Bergenstraat, in het gedeelte tussen Sint-Jansstraat en Scheppersstraat ingericht als schoolstraat. De schoolstraat betekent een veiligere schoolomgeving voor voetgangers, fietsers, ouders, leerkrachten en inwoners. 

Deze proefopstelling liep van 4 november 2019 tot de kerstvakantie en daarna tot de lockdown vanwege het coronavirus. Uit de tussentijdse evaluatie van eind december blijkt dat de schoolstraat de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers aanzienlijk heeft verbeterd. De stad liet daarom de schoolstraat tot het einde van het schooljaar 2019-2020 lopen. Omdat vanaf maart 2020 het coronavirus de proefstelling niet meer mogelijk maakte, is er beslist om komend schooljaar de proefstelling opnieuw te laten doorlopen.

De stad haalde uit de tussentijdse evaluatie ook een aantal belangrijke aandachtspunten voor de buurt, waar we zowel op korte en als op lange termijn een oplossing voor zullen vinden. Enkele belangrijke aandachtspunten zijn de bewonerskaart in de Engelse Wijk en het autoverkeer op het kruispunt Bergenstraat-Gildenlaan. 

Waar?

De schoolstraat is van kracht in de Sint-Jansstraat en in de Bergenstraat, in het gedeelte tussen Sint-Jansstraat en Scheppersstraat.  Op het einde van dit schooljaar evalueert de stad de schoolstraat opnieuw. Dan beslissen we ook om deze maatregel wel of niet volgend jaar toe te passen.

Wanneer?

  • Bij het begin van de schooldag, tussen 8.15 uur en 8.30 uur
  • Bij het einde van de schooldag, tussen 15.35 uur en 15.50 uur (op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) en tussen 12.05 uur en 12.20 uur (op woensdag)
  • Tijdens de examenperiode is de schoolstraat enkel bij het begin van de schooldag van kracht.

Wat betekent de schoolstraat voor u?

Tijdens de schoolstraat mag bij het begin en het einde van de schooldag de straat voor een korte tijd enkel gebruikt worden door fietsers, bromfietsers en voetgangers. Zo kunnen zij op een veilige manier op school aankomen of weer vertrekken naar huis. We vragen een kleine inspanning van u om hier een veilige gewoonte van te maken. In ruil krijgt u een rustige straat.

De stad vraagt daarom aan de leeringen en het personeel van de scholen om zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school te komen. Wie toch met de auto komt, kan parkeren op de parkeerterreinen van Carrefour of Aldi aan de Noorderwijksebaan. Deze bevinden zich op wandelafstand van de school. 

Veelgestelde vragen

Verkeersoverlast in de Engelse Wijk

In de Engelse wijk bestonden er al verkeersproblemen bij het begin en einde van een schooldag. Door de invoering van de schoolstraat zijn de problemen wel toegenomen. We nemen deze problemen mee in de opmaak van het mobiliteitsplan. We bekijken ook met kOsh hoe we op korte termijn de verkeersoverlast in de Engelse Wijk kunnen verminderen. We willen daarbij ook automobilisten aanzetten om voor duurzamere vervoersmiddelen te kiezen, waar dat mogelijk is.

Fietsers respecteren de verkeersregels niet.

Het gedrag van fietsers staat los van de schoolstraat. Dit gedrag moet door andere maatregelen (lessen, sensibilisering, handhaving) aangepakt worden. Deze maatregelen worden door stad, school en politie mee opgenomen in het verdere traject. Ook in de opmaak van het nieuwe mobiliteitsplan houdt de stad hiermee rekening.

Plaatsing nadarhekken

De nadarhekken worden soms foutief (te vroeg, te laat, te dicht op het voetpad, ...) geplaatst. kOsh heeft daarom besloten om meer mensen in te zetten om de nadars te plaatsen en om er bij te blijven staan. Op die manier zal de kwaliteit van het plaatsen en herplaatsen verbeteren.

Mag ik als bewoner de schoolstraat inrijden?

In een schoolstraat mogen geen wagens rijden, dus ook bewoners niet. Dit is een bewuste keuze van de stad om de schoolstraat zo veilig mogelijk te maken. De schoolstraat duurt tweemaal een kwartier per dag. In andere schoolstraten hebben bewoners zich probleemloos aangepast aan deze situatie. We begrijpen dat de aanpassing in het begin moeilijk is, maar geloven dat dit na een tijd een gewoonte zal worden.

Waarom geen fietsstraat?

In een fietsstraat mogen auto's wel rijden, maar mogen ze fietsers niet voorbijsteken. De stad wil de mogelijkheid van fietsstraten opnemen in het nieuwe mobiliteitsplan, waarvan de opmaak in 2020 start. Het invoeren van een fietsstraat vergt de nodige voorbereiding om de straat hiervoor klaar te maken, en heeft een grote impact op de omgeving, terwijl de schoolstraat slechts tweemaal een kwartier op schooldagen duurt.

Gebrek aan inspraak

Er is geen informatievergadering geweest bij de aanvang van de proefopstelling. Wel werd de omgeving verwittigd via een bewonersbrief en stond de schoolstraat in de Stadskrant, op de website en op de sociale media. Ook de scholen en hun leerlingen werden verwittigd.

In alle communicatie gaf de stad mee dat het om een proefproject ging, dat ging geëvalueerd worden. Tijdens de evaluatie zouden de omwonenden en andere doelgroepen bevraagd worden. Op die manier kon iedereen zijn mening geven over de schoolstraat. Deze zaken werden ook allemaal besproken tijdens de evaluatie.

Ook in het verdere verloop van dit project kunt u uw mening geven. 

Kortparkeren en bewonerskaart in Engelse Wijk

Dit wordt in het mobiliteitsplan opgenomen. De opmaak daarvan start in 2020. Bewoners worden hierbij van in het begin betrokken.

 

Autoverkeer op het kruispunt Bergenstraat-Gildenlaan

Dit zorgt inderdaad voor een betere doorstroming van het verkeer vanuit de Engelse Wijk, maar zorgt voor een gevaarlijke verkeerssituatie op het kruispunt zelf, waar ook fietsers en voetgangers aanwezig zijn. De schoolstraat is net ingevoerd om dit probleem op te lossen en het veiliger te maken voor iedereen.

Meer politietoezicht

De politiediensten proberen in de mate van het mogelijke de schoolomgevingen in het oog te houden, maar zij kunnen er niet elke dag ’s morgens en ’s avonds aanwezig zijn om alles te controleren.

Ook hier vormen informatie en sensibilisering belangrijke opdrachten.

Schoolstraat in de Sint-Jansstraat