Schoolstraat

Wegens de sluiting van scholen als federale maatregel tegen het coronavirus wordt de schoolstraat tijdelijk geschrapt.

In een schoolstraat mag de straat bij het begin en het einde van de schooldag voor een korte tijd enkel gebruikt worden door fietsers en voetgangers. Zo kunnen zij op een veilige manier op school aankomen of weer vertrekken naar huis. In verschillende andere schoolomgevingen (zoals de Wijngaard, (W)onderwijs, …) wordt het systeem van de schoolstraat al met succes toegepast. 

Uit de evaluatie van de schoolstraat in de Sint-Jansstraat blijkt dat de schoolstraat de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers aanzienlijk heeft verbeterd. De stad beslist daarom om de schoolstraat tot het einde van het schooljaar te laten lopen. Bovendien wordt de schoolstraat uitgebreid met de Bergenstraat tussen Sint-Jansstraat en Schepperstraat. Tijdens de evaluatie van de schoolstraat in de Sint-Jansstraat werden ook de meldingen van de buurt besproken. We groeperen hier een aantal van deze meldingen met ons antwoord.

Veelgestelde vragen