Opcentiemen op de heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen

De opcentiemen op de door het Vlaams gewest geheven heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen is in Herentals vastgesteld op 100. De opcentiemen moet betaald worden door de houder van het zakelijk recht. U moet geen aangifte doen, de inning gebeurt automatisch door de Vlaamse Gemeenschap.
 
U kunt tegen de belasting bezwaar indienen bij de Vlaamse overheid.