Inname openbaar domein / Parkeerverbod

U neemt de openbare weg in om iets op een privéterrein te kunnen uitvoeren. Dat kan gaan om een verhuis, levering van goederen en bouw- en verbouwingswerken, met of zonder container. U hebt een parkeerplaats, trottoir, fietspad, berm of de rijbaan nodig zodat dit makkelijk kan verlopen. U moet geen weg of trottoir openbreken. 

U vraagt deze toelating voor inname openbaar domein ten laatste vijf werkdagen vooraf aan. U kunt een aanvraag binnen de 5 werkdagen indienen via een spoedprocedure.

Als u gebruik wil maken van verkeersborden van de stad, moet uw betaling ten laatste drie werkdagen voor het begin van de vergunning gebeurd zijn.

Vraag online aan

 • U doet uw aanvraag via de website. U moet hiervoor inloggen met uw eID of een account aanmaken.
 • U vult de vragenlijst in en geeft aan of u borden van de stad wil huren of niet.
 • Hebt u vragen, neem dan contact op met het stadsloket.

Spoedprocedure

U kunt een aanvraag indienen via een spoedprocedure. Via deze spoedprocedure kunt u uw vergunning aanvragen tot één werkdag voor de start van de inname. U betaalt een belasting van 50 euro als u een spoedprocedure gebruikt. De stad levert bij een spoedprocedure geen verkeersborden en u kunt geen verkeersborden afhalen bij de stedelijke werkplaats. U moet dus zelf voor verkeersborden zorgen.

Ontlenen verkeersborden

 • U kunt bij de stad verkeersborden ontlenen. De stadsdiensten leveren deze borden op de plaats van de inname.
 • Ze plaatsen de verkeersborden voor een parkeerverbod. Ze noteren de nummerplaten van de wagens die op dat moment staan geparkeerd en bezorgen deze lijst aan de politie. 
 • Andere verkeersborden worden ter plaatse geleverd, niet zichtbaar voor het verkeer. U moet de borden tijdig zichtbaar en correct plaatsen, zoals op het signalisatieplan.
 • Bij het einde van de inname openbaar domein moet u alle verkeersborden, ook de borden voor het parkeerverbod, onzichtbaar maken voor het verkeer. 
 • De stadsdiensten komen de verkeersborden terug ophalen.

Kostprijs

 • U mag het openbaar domein één dag gratis innemen.
 • Als u meer dan één dag nodig hebt, betaalt u 0,30 euro per m² per dag, met een minimum van 25 euro per inname. De eerste dag moet u dan ook betalen.
 • U betaalt10 euro per dag per betalende parkeerplaats.
 • Voor een toestemming via de spoedprocedure betaalt u 50 euro.
 • Het ontlenen en leveren van verkeersborden kost 2 euro per stuk, per dag voor de eerste dag en 1 euro per stuk per dag vanaf de tweede dag.

Enkele afspraken

 • U mag de werken pas uitvoeren als u de verkeersborden hebt geplaatst, en u betaald hebt voor geleende verkeersborden.
 • U neemt de verkeersborden weg zodra u het openbaar domein niet meer gebruikt.
 • Het stadsbestuur heeft het recht om wijzigingen aan de signalisatie aan te brengen. U moet de kosten betalen die hieraan verbonden zijn.
 • De toelating inname openbaar domein (of een kopie) moet altijd op de werf aanwezig zijn. U moet deze altijd kunnen tonen aan een afgevaardigde van het stadsbestuur.
 • Blijft u in gebreke, dan plaats het stadsbestuur de signalisatie op uw kosten.
 • U moet voor elke inname een nieuwe toelating vragen. Een bestaande vergunning kunt u laten verlengen.
 • Wilt u uw aanvraag annuleren, dan moet u dit ten laatste één werkdag voor de inname melden via www.herentals.be/inname-openbaar-domein. Enkel dan kan de stad uitgaan tot terugbetaling.
 • Als u verkeersborden wil annuleren, dan moet u dit ten laatste 4 werkdagen voor de inname melden via www.herentals.be/inname-openbaar-domein. Enkel dan kan de stad uitgaan tot terugbetaling. Wanneer u dit korter dan 4 werkdagen meldt, blijft het berekende tarief van 2 dagen retributie verschuldigd.