Rampenfonds

Als u het slachtoffer bent van een ramp, dan kunt u het Rampenfonds vragen om schadevergoeding. Het Rampenfonds komt niet tussen bij elke soort schade. Bovendien moet u eerst uw eigen verzekeraar aanspreken om de schade terug te vorderen. U vindt alle nodige informatie en documenten voor een geldige aanvraag op https://overheid.vlaanderen.be/rampenfonds.

Uw ingevulde schadedossier stuurt u op naar:

Vlaamse Overheid
Departement Kanselarij en Bestuur
Vlaams Rampenfonds
Boudewijnlaan 30, bus 48
1000 Brussel