Presentatie Beleidsplan Ruimte en Mobiliteit?

Vroeger bepaalde het structuurplan het gewenste uitzicht van onze gemeente. Het ruimtelijk beleidsplan vervangt dit oude plan en maakt met haar strategische visie de gemeente klaar voor toekomstige uitdagingen zoals wateroverlast, hittestress en nieuwe vormen van mobiliteit. Het beleidsplan bepaalt dus de lijnen waarbinnen we onze gemeente verder willen ontwikkelen. Beleidsplannen zijn steeds strategisch van aard, ze werken dus op lange termijn en op het hele grondgebied van de gemeente, maar hebben tegelijk toch een sterke uitvoeringsgerichte insteek.  

Het beleidsplan maakt een onderscheid tussen een visie met de ambities en strategieën op lange termijn (met een horizon op 2050) en beleidskaders met concrete acties en projecten op korte termijn termijn (+/- 15 jaar). Deze beleidskaders omvatten een duidelijke transitie-agenda waarmee de gemeente de komende jaren stap per stap aan de slag kan gaan. De beleidskaders kunnen bovendien ook vervangen worden. Eens de acties erin bijvoorbeeld uitgevoerd zijn of wanneer deze niet langer aan de orde zijn, kan een nieuw beleidskader worden opgemaakt.  

Presentatie Beleidsplan - Deel 1

Presentatie Beleidsplan - Deel 2