Detailhandel

Strategisch Commercieel Plan

Herentals wil de aantrekkingskracht van het handelscentrum nog verhogen, met oog op de toekomst. Een flankerend en stimulerend beleid moet de winkelbeleving verbeteren, leegstand wegwerken en het handelsapparaat vernieuwen en verjongen. Op die manier wil Herentals zich expliciet op de kaart zetten als winkelstad met regionale uitstraling. De stad Herentals zette onlangs een belangrijke stap vooruit met haar pro-actieve detailhandelsbeleid waarbij een toekomstvisie detailhandel de basis vormt voor het Strategisch Commercieel Plan. Na een analyse van de huidige situatie zijn de verwachtingen en plannen voor de toekomst  helder geformuleerd in een concreet actieplan wat in de komende jaren tot uitvoering wordt gebracht.

Drie werkgroepen

Op 20 mei 2016 stelde het stadsbestuur het goedgekeurde actieplan detailhandel voor aan de handelaars van Herentals en aan de eigenaars van panden uit het kernwinkelgebied. Hiermee werd het startschot gegeven voor het omzetten van actieplan tot actie.

Concreet wil de stad samen met de handelaars drie werkgroepen opstarten:

1. Bestrijden van leegstand

  • aantrekken van nieuwe ondernemers in Herentals
  • huidige leegstandsacties (pop-ups, etalage-acties en bestickering) aanhouden en aanvullen met nieuwe initiatieven 

Deze werkgroep is zowel interessant voor eigenaars van leegstaande panden als voor ondernemers.

2. Citymarketing

  • sterkste troeven, naam en slogan voor de handelskern bepalen
  • unique selling points definiëren: wat maakt Herentals uniek? 
  • online platform opzetten voor de handelskern
  • elkaar versterken door uniforme communicatie en samenwerkingsverbanden 

3. Evenementen

  • bestaande initiatieven kort evalueren
  • nieuwe initiatieven op nieuwe plaatsen benoemen 

Ondernemers die deel willen uitmaken van één of meerdere werkgroepen konden zich tot 31 augustus 2016 inschrijven.