Definitief ontwerp van nieuw speelterrein in Draaiboom

Op 26 september 2022 keurde het college van burgemeester en schepenen het ontwerp voor het speelterrein aan de Vennekenshoek goed. Het speelterrein bestaat uit verschillende toestellen met de focus op jongere kinderen. Naast leuke en uitdagende speelelementen is er ook aandacht voor het ontmoeten. De meeste toestellen zijn gemaakt uit hout, waardoor de natuurlijke look behouden wordt. Enkele toestellen bestaan uit gerecycleerde materialen (textiel, afval uit de zee, …), zo blijven de toestellen duurzaam en ecologisch.

Wat met de bergen zand die er op dit moment liggen?

De bergen zijn er gelegd om twee redenen. Ten eerste om reeds een speelelement aan te brengen en ten tweede om het verkeer af te remmen. Daarnaast moet er bij de inrichting van een speelterrein voldoende aandacht besteed worden aan randafwerking. Doordat er te veel stenen in het zand zitten zijn de bergen of het zand niet geschikt om te gebruiken voor de definitieve inrichting. Daarom wordt er voor gekozen om de bergen zand te vervangen door zwarte zand. Dit zal aangelegd worden als een wal rond het speelterrein op een lage hoogte. Enkel de plaats waar een glijbaan wordt geïnstalleerd, wordt hoger gemaakt. Zo verbetert de zichtbaarheid op spelende kinderen en wordt parkeren op het terrein verhinderd.

Komt er extra parking op het speelterrein?

De verkaveling telt 46 loten. Elk van deze loten moet een garage of carport voorzien. Naar deze garage of carport loopt vanaf het openbaar domein ook een oprit, dus per perceel kunnen er twee auto’s parkeren. Op het openbaar domein zijn er 29 parkeerplaatsen ingericht. In totaal zijn er dus 121 plaatsen in de verkaveling waar geparkeerd kan worden (2,6 plaatsen per woning). Er staat in de verkavelingsvergunning dat parkeren op de groenzone, buiten de ingerichte parkeerplaatsen, moet worden beperkt. Daarom wordt ervoor gekozen om geen extra parking aan te leggen op het speelterrein.

Komen er ook spelelementen op andere terreintjes in de verkaveling?

De budgetten en onderhoudsmiddelen zijn beperkt, hierdoor is er geen ruimte tot uitbreiding naar twee terreinen. De grasvlakte op het Nelson Mandelaplein zal wel onderhouden worden zodat deze gebruikt kan worden om er te spelen en te sporten. Daarnaast zullen er op dit plein ook enkele toekomstbomen aangeplant worden. Deze bomen krijgen hier alle mogelijkheid om te groeien en zorgen voor veel schaduw. Ook op het terrein van de Pater van Baelenstraat worden toekomstbomen aangeplant. Op deze manier wordt 5 % van de totale oppervlakte van de verkaveling ingericht als speelruimte.

Wordt er een vuilbak op het speelterrein geplaatst?

Het speelterrein zal voornamelijk bezocht worden door de buurtbewoners. Zij kunnen hun afval mee naar huis nemen. We ervaren dat vuilbakken op gelijkaardige speelterreinen enkel gebruikt worden door wandelaars om zakjes met hondenpoep weg te gooien. Er is vanuit deze buurt geen vraag om een hondenpoepzuil te plaatsen en er wordt dus ook geen vuilbak geplaatst.

Timing

De werken worden uitgevoerd eind november/begin december 2022.