Huursubsidie

Als u een bescheiden inkomen hebt en u verhuist naar een nieuwe huurwoning, dan kunt u mogelijk een huursubsidie krijgen van de Vlaamse overheid, een tegemoetkoming in de huurprijs.

U komt alleen in aanmerking als u verhuisd bent:

  • U bent verhuisd naar een woning van een sociaal verhuurkantoor.
  • U bent verhuisd van een slechte of onaangepaste woning naar een goede, aangepaste huurwoning op de private huurmarkt.
  • U was dakloos en betrekt nu een huurwoning.

Verhuist u naar een sociale woning die u huurt van een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM), gemeente of OCMW, dan komt u niet in aanmerking voor de huursubsidie.

Procedure

  • u vraagt de subsidie online aan op www.vlaanderen.be/de-vlaamse-huursubsidie#procedure
  • u vraagt bij het Agentschap Wonen-Vlaanderen, Lange Kievitstraat 111-113 bus 54, 2018 Antwerpen, tel. 03-224 61 16
  • u kunt de huursubsidie aanvragen maximum 9 maanden voor de verhuis en maximum 9 maanden na de verhuis.