Retributie voor het aannemen van afvalstoffen

De stad heft een retributie voor het aannemen van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen. De retributie moet betaald worden door iedereen die afvalstoffen aanbrengt op een inzamelpunt dat door de stad werd aangeduid. De retributie moet betaald worden op het moment van de aflevering van de afvalstoffen.