Subsidie voor personen met een handicap

De stad ondersteunt gezinnen die zorgen voor een persoon met een handicap. De subsidie bedraagt:

  • Voor personen, jonger dan 21 jaar, met een handicap: 135 euro
  • Voor personen, vanaf 21 jaar, met een handicap: 250 euro 

Voorwaarden

De persoon met een handicap voldoet aan de volgende voorwaarden :

  • Woont in Herentals
  • Maximaal 65 jaar oud
  • Ongehuwd
  • Zonder werk
  • Ontvangt geen werkloosheids-, ziekte- of invaliditeitsuitkering, of geen pensioen. Inkomensvervangende of integratietegemoetkoming mag wel.
  • Personen met een handicap jonger 21 jaar: heeft recht  op zorgtoeslag voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften (de vroegere verhoogde kinderbijslag)
  • Personen met een handicap vanaf 21 jaar: moet minstens 15 punten scoren bij FOD sociale zekerheid

Als de persoon met een handicap niet de volledige periode voldoet aan de voorwaarden, dan wordt de subsidie evenredig toegekend aan het aantal geldige maanden.

De invaliditeit of het recht op zorgtoeslag bewijst u met een geldig attest, afgeleverd door de FOD sociale zekerheid, dienst personen met een handicap, Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel.