Uitbatingsvergunning

Horecazaak

Elke uitbater van een horecazaak moet voor het openen, het openhouden of het heropenen van een zaak een uitbatingsvergunning aanvragen bij de stad. De vergunning bevestigt dat u goedkeuring heeft om een zaak uit te baten. De vergunning vermeldt het sluitingsuur en de toestemming om alcoholische dranken te schenken. 

Andere inrichtingen

Ook voor het uitbaten van een nachtwinkel, telecomwinkel, CBD-winkel, handcarwash, massagesalon, seksinrichting of shishabar hebt u een uitbatingsvergunning nodig.

Wilt u een kansspel plaatsen in uw horecazaak?

In de wetgeving op de kansspelen kunnen drankgelegenheden een vergunning C vragen voor het uitbaten van kansspelen. U moet deze vergunning aanvragen bij de Kansspelcommissie.

Bij uw aanvraag moet u een attest van de burgemeester toevoegen. De burgemeester verklaart via dit attest dat uw drankgelegenheid voldoet aan alle wettelijke voorwaarden voor het uitbaten van een drankgelegenheid. U kunt dit attest aanvragen via de aanvraag voor een uitbatingsvergunning.

Procedure

 • U laat eerst een brandpreventieonderzoek uitvoeren in uw zaak. Registreer uw zaak op het preventieportaal van Brandweer zone Kempen, vul de nodige gegevens in en vraag een controle aan.
 • Daarna vraagt u de vergunning online aan.
 • Let op! Als u niet in Herentals woont, moet u in uw woonplaats een uittreksel uit het strafregister opvragen.
 • U vraagt de uitbatingsvergunning minstens 60 dagen voor het openen van uw zaak aan. De stadsdiensten onderzoeken uw aanvraag en nemen contact met u op als dat nodig is. Na het onderzoek ontvangt u uw vergunning met de post.

Vereiste documenten

 • Kopie van de identiteitskaart van de uitbater/zaakvoerder en alle vertegenwoordigers van de vennootschap
 • Kopie van het uittreksel Kruispuntbank van Ondernemingen
 • Uittreksel uit het strafregister niet ouder dan 3 maanden (of een gelijkaardig uittreksel uit het strafregister indien de uitbater niet de Belgische nationaliteit heeft)
 • Kopie van de statuten vennootschap gepubliceerd in Belgisch Staatsblad
 • Kopie van de huurovereenkomst (indien van toepassing)
 • Verzekeringsattest Objectieve Aansprakelijkheid: Restaurants, frituren en drankgelegenheden wanneer de toegankelijke oppervlakte ten minste 50 m² bedraagt (ook openluchtinrichtingen zoals terrassen zijn hierin begrepen)
 • Keuringsattest brandpreventieonderzoek
 • Bewijs van aangifte FAVV (indien van toepassing)

Vragen? Contacteer onze expert lokale economie Lies Michiels, tel 014-28 50 50, economie@herentals.be