Uitbatingsvergunning

Horecazaak

Elke uitbater van een horecazaak moet voor het openen, het openhouden of het heropenen van een zaak een uitbatingsvergunning aanvragen bij de stad. De vergunning bevestigt dat u goedkeuring heeft om een zaak uit te baten. De vergunning vermeldt het sluitingsuur en de toestemming om alcoholische dranken te schenken. 

Nachtwinkel of telecomwinkel

Procedure

 • U kunt enkel een uitbatingsvergunning vragen voor een pand met de stedenbouwkundige functie voor horeca of handel. Indien uw pand niet de juiste stedenbouwkundige functie heeft, moet u een wijziging aanvragen. Daarvoor neemt u contact op met de dienst omgeving.
 • Vraag een brandpreventieonderzoek aan. Registreer u hiervoor op het preventieportaal van Brandweer zone Kempen, De kosten voor het onderzoek zijn voor de uitbater.
 • Bij een positief brandpreventieverslag mag u een uitbatingsvergunning aanvragen. Voeg alle vereiste documenten toe. U vraagt de uitbatingsvergunning minstens 60 dagen voor het openen van uw zaak aan.
 • De stadsdiensten onderzoeken uw aanvraag en nemen contact met u op als dat nodig is.
 • Na goedkeuring ontvangt u uw uitbatingsvergunning per post en mag u uw zaak openen.

Vereiste documenten

 • Kopie van de huurovereenkomst
 • Kopie van uw verzekeringsattest Objectieve Aansprakelijkheid, als uw zaak ten minste 50 m² groot is, terras inbegrepen.
 • Kopie uittreksel Kruispuntbank van Ondernemingen. Aanvragen doet u via https://myenterprise.economie.fgov.be
 • Kopie van de toestemming van FAVV. Aanvragen doet u via http://www.favv.be/professionelen/erkenningen/aanvraag
 • Kopie identiteitskaart (voor- en achterkant) van de uitbaters. Als de uitbater een rechtspersoon is, voegt u kopies toe van alle zaakvoerders.
 • Uittreksel uit het strafregister niet ouder dan 3 maanden (of een gelijkaardig uittreksel uit het strafregister als u geen Belg bent).
 • Kopie van de statuten gepubliceerd in Belgisch Staatsblad, indien van toepassing.
 • Een positief brandpreventieverslag

Wilt u een kansspel plaatsen?

In de wetgeving op de kansspelen kunnen drankgelegenheden een vergunning C vragen voor het uitbaten van kansspelen. U moet deze vergunning aanvragen bij de Kansspelcommissie. U mag maximaal twee kansspelen plaatsen.

Bij uw aanvraag moet u een attest van de burgemeester toevoegen. De burgemeester verklaart via dit attest dat uw drankgelegenheid voldoet aan alle wettelijke voorwaarden voor het uitbaten van een drankgelegenheid. U kunt dit attest aanvragen via de aanvraag voor een uitbatingsvergunning.

U kunt enkel een kansspel aanvragen als u een uitbatingsvergunning hebt.

Terras- of uitstallingsvergunning

Wilt u een terras of uitstalling plaatsen op het openbare domein, kunt u dat hier aanvragen.

Politiecodex

In de politiecodex vindt u alle voorwaarden voor het aanvragen van een uitbatingsvergunning. Lees deze zeker!

Vragen?

Contacteer onze expert lokale economie Lies Michiels, tel 014-28 50 50, economie@herentals.be