Collectieve schuldenregeling

Schulden? Zo snel mogelijk hulp zoeken!

Als schulden zich dreigen op te stapelen, is het van belang om zo snel mogelijk hulp te zoeken. Wacht niet tot de deurwaarders voor je deur staan en ga naar de sociale dienst. De maatschappelijk werkers van de sociale dienst onderzoeken je inkomsten, je vaste kosten en je schulden. Aan de hand van het budget dat er dan overblijft, kan de maatschappelijk werker proberen om  een regeling te treffen met de schuldeisers. Je betaalt dan op maandelijkse basis de schulden terug. 

Als de schuldenlast te hoog is geworden en er geen regeling meer mogelijk is met de schuldeisers, dan is een collectieve schuldenregeling een mogelijke oplossing.

Wat is "collectieve schuldenregeling"?

Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure om alle schulden terug te betalen. Deze regeling wordt aangevraagd met een verzoekschrift bij de arbeidsrechtbank. Wanneer het verzoekschrift goedgekeurd wordt, stelt de rechter een schuldbemiddelaar aan. Deze schuldbemiddelaar is meestal een advocaat die ook maandelijks betaald moet worden voor zijn hulp. De schuldbemiddelaar gaat proberen om met de schuldeisers tot een overeenkomst te komen om alle schulden terug te betalen. Hij krijgt hier maximum een jaar de tijd voor. Wanneer er dan nog geen regeling getroffen is legt de arbeidsrechter een regeling op.

Hoe lang duurt een collectieve schuldenregeling?

Deze regeling kan maximum 7 jaar duren. Na deze regeling ben je schuldenvrij. In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat er een deel of alle schulden worden kwijtgescholden. Dit wil zeggen dat er een deel of de hele schuld uiteindelijk niet meer terug betaald moet worden.

Wat zijn de voordelen?

 • er kunnen geen deurwaarders meer aan je deur komen kloppen
 • er kunnen geen intresten meer bijkomen op de openstaande bedragen van de schuld
 • na de collectieve schuldenregeling ben je in principe schuldenvrij.

Wat zijn de nadelen?

 • je verliest een deel van je privacy.Je werkgever zal bijvoorbeeld op de hoogte gebracht worden van de collectieve schuldenregeling;
 • de schuldbemiddelaar kan vragen om eigendom zoals bv. een auto of een huis te verkopen (hier zijn uitzonderingen op);
 • je moet leven met een beperkt budget
 • als je extra’s nodig hebt, dan moet je altijd overleggen met je schuldbemiddelaar.

Hoe werkt een schuldbemiddelaar?

 • een schuldbemiddelaar is een neutraal onafhankelijk persoon, hij kiest dus geen partij maar doet gewoon zijn werk
 • de schuldbemiddelaar beheert jouw budget en betaalt hiervan de schulden af
 • de schuldbemiddelaar geeft jou leefgeld om je kosten met te betalen
 • hoeveel het leefgeld bedraagt, is vastgelegd met de beslaggrenzen
 • elk jaar maakt de schuldbemiddelaar een overzicht van de schulden die al afgelost zijn.

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • documenten die je financiële situatie verduidelijken (rekeninguittreksels, loonfiches,…)