Openbaar onderzoek

Omgeving

De openbare onderzoeken rond omgeving, ruimtelijke ordening, verkavelingen, bouwvergunningen, milieuvergunningen, ...

Geef bij het maken van uw afspraak duidelijk aan welk dossier u wilt raadplegen.

Omgevingsvergunning

OPENBARE ONDERZOEKEN

Openbaar onderzoek van 27 september 2021 tot en met 26 oktober 2021

Openbaar onderzoek van 30 september 2021 tot en met 29 oktober 2021

Openbaar onderzoek van 8 oktober 2021 tot en met 6 november2021

Openbaar onderzoek van 10 oktober 2021 tot en met 8 november2021

Openbaar onderzoek van 13 oktober 2021 tot en met 11 november2021

Openbaar onderzoek van 15 oktober 2021 tot en met 13 november2021

 

 

BEKENDMAKINGEN BESLISSINGEN

Bekendmaking beslissing van 17 september 2021 tot en met 16 oktober 2021

Bekendmaking beslissing van 23 september 2021 tot en met 22 oktober 2021

Bekendmaking beslissing van 30 september 2021 tot en met 29 oktober 2021

Bekendmaking beslissing van 1 oktober 2021 tot en met 31 oktober 2021

Bekendmaking beslissing van 4 oktober 2021 tot en met 3 november 2021

Bekendmaking beslissing van 8 oktober 2021 tot en met 6 november 2021

Bekendmaking beslissing van 13 oktober 2021 tot en met 11 november 2021

Bekendmaking beslissing van 15 oktober 2021 tot en met 13 november 2021

 

Openbaar onderzoek

Digitale atlas waterlopen en grachten

Van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022 kunt u het ontwerp van de digitale atlas van de onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten inkijken. De informatie in de digitale atlas komt uit de oude atlassen, de Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA), bijkomende opmetingen van waterlopen of grachten door de waterloopbeheerders, ...

Mogelijk zijn er in het ontwerp toch situaties niet juist omschreven. Daarom wordt het ontwerp onderworpen aan een openbaar onderzoek. Als u merkt dat een waterloop of gracht niet overeenkomt met de weergave in de digitale atlas, dan horen wij dat graag. Op die manier verbeteren wij samen de kwaliteit van de atlas.

Meer informatie vindt u op www.integraalwaterbeleid.be. U kunt hier ook uw opmerkingen ingeven.

Bodemsaneringen

Conformiteitsattest

Bekendmaking beslissing inzake conformiteit van een bodemsaneringsproject

Wuytsbergen 198, Herentals

Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

Terinzagelegging van de kennisgeving van het plan-MER voor het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval (2023-2028)

OVAM heeft de procedure opgestart voor het opstellen van het plan-MER voor het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval. Het Team Mer verklaarde de kennisgeving van dit dossier volledig op 28/09/2021.

De kennisgeving van het plan-MER ligt ter inzage bij het stadsloket, dienst Omgeving, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals, 014-28 50 50. Dienst Omgeving werkt enkel op afspraak.

De kennisgeving van het plan-MER is hier te raadplegen.

De periode van terinzagelegging van de kennisgeving van het plan-MER loopt van 18 oktober 2021 tot en met 16 november 2021.

U kan tot en met 16 november 2021 opmerkingen bezorgen:

  • Online via een digitaal inspraakformulier
  • Persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan:

Departement Omgeving
Team Mer, Plan-MER 0269
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel

  • Via een e-mail naar mer@vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER 0276 in de titel);
  • Via afgifte van de opmerking bij het stadsloket, Administratief Centrum, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals.

Na de terinzagelegging zal  het Team Mer een beslissing nemen over de inhoud van het plan-MER, de bijzondere richtlijnen voor het opstellen van het plan-MER en de opstellers van het plan-MER.