Verslagen begeleidingsgroep Wuytsbergen-Ekelen

Hieronder leest u een korte samenvatting van elke begeleidingsgroep en voegen wij het verslag toe per overlegmoment. Wenst u meer informatie over de begeleidingsgroep, de verslagen en bijhorende resultaten van de objectieve tellingen en subjectie bevragingen bezoek dan zeker ook het online participatieplatform.

Begeleidingsgroep - 19 oktober

Op dinsdag 19 oktober 2021 kwam de begeleidingsgroep Wuytsbergen-Ekelen voor een zesde maal samen, fysiek in het Administratief Centrum van de stad Herentals. Het overleg startte om 20u en liep tot 00u15. De focus van de samenkomst lag op de objectieve en subjectieve resultaten van beide proefopstellingen en had als doel om te komen tot een advies aan het College van burgemeester en schepenen. Lees het verslag.

Begeleidingsgroep - 5 oktober

Op dinsdag 5 oktober 2021 kwam voor de vijfde maal de begeleidingsgroep Wuytsbergen-Ekelen samen, ditmaal fysiek in het Administratief Centrum van de stad Herentals. Dit overleg startte om 20u en liep tot 23u. De focus van de samenkomst lag op de resultaten van proefopstelling 2 (bevraging 2 & metingen). Lees het verslag.

Begeleidingsgroep - 9 februari

Op dinsdag 9 februari kwam deze begeleidingsgroep voor een eerste maal (online) samen met de betrokken stadsdiensten, de externe experts en de politiezone Neteland. Deze eerste samenkomst verliep vlot en constructief. De begeleidingsgroep ging daarbij dieper in op de resultaten en methode van de eerste tellingen en de voorwaarden van de eerste proefopstelling. Verdere vragen en opmerkingen worden meegenomen naar de volgende samenkomst in april. Lees het verslag.

Begeleidingsgroep - 20 april

Dinsdag 20 april 2021 kwam voor de tweede maal de begeleidingsgroep Wuytsbergen-Ekelen samen. Op deze tweede samenkomst ging de meeste tijd aan het bepalen van subjectieve criteria, die mee een onderdeel vormen van de evaluatie van de proefopstellingen. Daarnaast ging het ook over wat en hoe we konden bevragen aan de brede buurt. Lees het verslag.

Begeleidingsgroep - 1 juni

Tijdens de derde samenkomst van de begeleidingsgroep op dinsdag 1 juni lag de focus op de resultaten van de metingen en de eigen ervaringen over de proefopstelling met ANPR-camera's. Lees het verslag.

Begeleidingsgroep - 24 augustus

Tijdens de vierde samenkomst van de begeleidingsgroep op dinsdag 24 augustus bespraken we vooral de resultaten van de eerste bevraging en de eigen bevindingen van de buurtbewoners. Lees het verslag. De samenvatting van de resultaten van de eerste bevraging. De PowerPointpresentatie van de 4de begeleidingsgroep.