Verslagen begeleidingsgroep Wuytsbergen-Ekelen

Begeleidingsgroep - 9 februari

Op dinsdag 9 februari kwam deze begeleidingsgroep voor een eerste maal (online) samen met de betrokken stadsdiensten, de externe experts en de politiezone Neteland. Deze eerste samenkomst verliep vlot en constructief. De begeleidingsgroep ging daarbij dieper in op de resultaten en methode van de eerste tellingen en de voorwaarden van de eerste proefopstelling. Verdere vragen en opmerkingen worden meegenomen naar de volgende samenkomst in april. Lees het verslag.

Begeleidingsgroep - 20 april

Dinsdag 20 april 2021 kwam voor de tweede maal de begeleidingsgroep Wuytsbergen-Ekelen samen. Op deze tweede samenkomst ging de meeste tijd aan het bepalen van subjectieve criteria, die mee een onderdeel vormen van de evaluatie van de proefopstellingen. Daarnaast ging het ook over wat en hoe we konden bevragen aan de brede buurt. Lees het verslag.

Begeleidingsgroep - 1 juni

Tijdens de derde samenkomst van de begeleidingsgroep op dinsdag 1 juni lag de focus op de resultaten van de metingen en de eigen ervaringen over de proefopstelling met ANPR-camera's. Lees het verslag.

 

Begeleidingsgroep - 24 augustus

Tijdens de vierde samenkomst van de begeleidingsgroep op dinsdag 24 augustus bespraken we vooral de resultaten van de eerste bevraging en de eigen bevindingen van de buurtbewoners. Lees het verslag. De samenvatting van de resultaten van de eerste bevraging. De PowerPointpresentatie van de 4de begeleidingsgroep.