Kamerwonen

Mensen met een laag inkomen die zoeken naar betaalbare woongelegenheid, hebben soms geen andere keuze dan een kleine kamerwoning te huren. Het gaat dan dikwijls over huizen die door de eigenaar zijn opgedeeld in kleinere studio’s. Het gemeentelijk reglement kamerwonen bevat kwaliteitsnormen waaraan deze kamers moeten voldoen. Op 7 juni 2018 keurde de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding deze gemeentelijke verordening definitief goed.

Wat brengt u mee naar uw afspraak?

  • De gegevens van het pand waar u een vraag over hebt of een woningonderzoek wil vragen