Vergroen uw voortuin

Hoe maak je van van uw (voor)tuin een klimaatbestendig stukje groen?

 • Vermijd verharding zodat hemelwater op natuurlijke wijze kan infiltreren.
 • Plant biodivers groen aan. Afhankelijk van welke planten u aanplant, kunt u vlinders, vogels, egels en bijen lokken naar uw voortuin.

Wat zegt de wet over verharding in mijn voortuin?

Een voortuin is het gedeelte van een perceel voor de voorgevel van het hoofdgebouw. Een zijtuin is het gedeelte dat naast een zijgevel ligt van het hoofdgebouw. De achtertuin is het tuingedeelte dat geen voortuin of zijtuin is. Een verharding in een voortuin is een niet-overdekte constructie. Andere voorbeelden zijn: andere verhardingen in zij- of achtertuin, opritten, tuinpaden, terrassen, zwembad, zonnepanelen op de grond, ….

Volgens het vrijstellingenbesluit van VCRO is geen vergunning nodig voor:

 • afsluitingen tot een hoogte van twee meter in de zijtuin en achtertuin
 • toegangspoorten en open afsluitingen tot een hoogte van twee meter
 • gesloten afsluitingen tot een hoogte van 1 meter in de voortuin
 • de plaatsing van niet-overdekte constructies in zijtuin en achtertuin, ingeplant tot op 1 meter van de perceelsgrens of tot tegen een bestaande scheidingsmuur, voor zover de gezamenlijke oppervlakte van dergelijke constructies, met inbegrip van alle bestaande niet-overdekte constructies in zijtuin en achtertuin, 80 vierkante meter niet overschrijdt;
 • de strikt noodzakelijke toegangen tot en opritten naar het gebouw of de gebouwen;
 • de plaatsing van allerhande kleine tuinconstructies zoals tuinornamenten, brievenbussen, barbecues en speeltoestellen;

De handelingen mogen niet in strijd zijn met de voorschriften van RUP, BPA of verkaveling en worden uitgevoerd binnen een straal van 30 m rond de woning.

Specifiek voor de voortuin zijn volgende zaken in principe steeds toegelaten. De strikt noodzakelijke toegangen tot en opritten naar de gebouwen. De oprit naar de garage of carport is maximaal drie meter breed. Het paadje naar de voordeur mag maximaal 1,5 meter breed zijn. Kleine tuinconstructies zoals tuinornamenten, brievenbussen … ook.

Welke zaken zijn vergunningsplichtig, maar worden negatief geadviseerd aan de vergunningverlenende overheid?

 • Alle mogelijke extra verhardingen, zelfs in waterdoorlatende materialen, zoals grasdals, grind, kiezels, dolomiet, kunstgras, …
 • Een parkeerplaats of staanplaats in openlucht, zelfs in waterdoorlatende materialen of op een natuurlijke ondergrond (gazon, gras, aangestampte aarde, … )
 • Tuinaanleg waarvoor een fundering (chape, stabilisé, fundering voor kunstgras, … ) is vereist (behoudens muurtjes, boordstenen, e.d.)

Specifiek voor de achtertuin en zijtuinstrook zijn volgende zaken vrijgesteld van een vergunning: niet-overdekte constructies in zijtuin en achtertuin, ingeplant tot op 1 meter van de perceelsgrens, voor zover de gezamenlijke oppervlakte van dergelijke constructies, met inbegrip van alle bestaande niet-overdekte constructies in zijtuin en achtertuin, 80 vierkante meter niet overschrijdt zolang ze niet in strijd zijn met de voorschriften en worden uitgevoerd binnen een straal van 30 m van de woning.

Wat brengt leven in de voortuin en wat doet het?

Heeft uw voortuin teveel verharding en te weinig beplanting? Tijd om uit te breken! Ontharden helpt om uw tuin én Herentals klimaatrobuust te maken. Een tuin en stad die weerbaar is tegen hittestress, wateroverlast, afname van biodiversiteit, gezondheidsklachten ...  Vele kleintjes maken een groot. Een lint van groene voortuinen werkt verbindend voor mens, plant en dier.

Aan de slag

 • Praat met uw buren, samenwerken kan de kosten drukken, onderhoudsvriendelijker zijn en leiden tot een groter, mooier geheel!
 • Laat u inspireren door mooie beelden: tijdens fietstochtjes of wandelingen, internet, tijdschriften, boeken, uitstap,…
 • Ontdek wat u leuk vindt naar vormgeving, kleur, structuur … Neem dit mee in uw ontwerp.
 • Neem een grondplan van uw voortuin als basis voor uw ontwerp en maak een lijst met praktische vereisten.
 • Beperk verhardingen tot het minimale en leg de locatie van de plantvakken vast. Een zo groot mogelijk aaneengesloten groenoppervlak geeft minder onderhoud en meer mogelijkheden.
 • Na de basisindeling volgt de invulling. Experimenteer volop. Tips zijn te vinden op deze pagina.

Tips voor ontwerp en plantenkeuze:

 • Raadpleeg hulpbronnen:
  • www.vergroenjevoortuin.be met inspiratie over: vijf types voortuinen, inheemse planten voor je voortuin, planten in bakken, basisvorm en inrichtingsplan
  • Plantencentrum, tuinarchitect, eigenaar van een voortuin van uw dromen,…
  • ‘Tuinwijzer’ van de provincie Antwerpen
  • www.antwerpen.be, zoekwoord voortuin en Plantwerpen
  • Plantenlijst op de website van de stad (onderaan)
 • Houd rekening met de eisen van de plant: zon of schaduw, droog of vochtig
 • Houd rekening met de natuurlijke vorm van de plant. Zo kan hij optimaal tot zijn recht komen.
 • Speel met gelaagdheid en/of reliëf:
  • Kruiden, bloembollen, vaste planten, heesters, siergrassen, struiken en kleine bomen zorgen voor een mooie opbouw.
  • Gelaagdheid biedt variatie en structuur, en maakt je tuin klimaatrobuust met veel leven. Vermijd kale grond.
  • Hou rekening met lichtinval naar je woning.
 • Meerwaarde in elk seizoen:
  • Varieer met voorjaarsbloeiende en najaarsbloeiende planten, wintergroene planten, planten met een mooie herfstverkleuring of wintersilhouet.
 • Zorg voor een mooi samenspel van kleur en vorm en let hierbij op wat elke plant bijzonder maakt en wanneer.
 • Heb aandacht voor onze lokale biodiversiteit.
  • Kies zoveel mogelijk voor planten die nuttig zijn voor bijen, vlinders, vogels en andere wilde dieren.
  • Naast inheemse planten, komen ook veel gecultiveerde planten in aanmerking. Bijen vinden alleen voedsel op enkelvoudige bloemen met stamper en meeldraden.
 • Ga voor onderhoudsvriendelijk:
  • Vermijd te kleine oppervlakten
  • Maak gebruik van vaste planten
  • Plant voldoende stuks aan bij lage planten
  • Kies voor een gelaagde structuur
  • Kies planten op maat van uw tuintje
  • Ga duidelijk na wat het onderhoud van een bepaalde plant of een bepaalde vorm inhoudt
  • Bedek kale bodem met een laag houtsnippers om tijdelijk onkruidgroei te voorkomen
 •  Laat u niet ontmoedigen! Het hoeft niet helemaal perfect te zijn.    

Enkele plantensoorten geschikt voor een voortuin:

 • Bloemenborders met vaste planten, deze werken vaak bodembedekkend:
  • Schoenlappersplant
  • Hemelsleutel
  • Goudaardbei
  • Kruipend zenegroen
  • Kleine maagdenpalm
  • Vergiet-me-nietjes
  • Vrouwenmantel
  • Schaduwkruid
  • Ijzerhard (mooie combinatie met siergras)
  • Ezelsoren
  • Beemdkroon
  • Prachtklokje
  • Knoopkruid
  • Veldsalie
  • Slangenkruid
  • Wilde marjolein
 • Bloembollen en -knollen:
  • Meiklokje
  • Wilde narcis
  • Blauwe druifjes
  • Bonte krokus
 • Sierheesters en struiken:
  • Vlinderstruik
  • Struikhei
  • Skimmia japonica
  • Azalea
  • Lavendel
 • Haagplant:
  • Beuk
  • Haagbeuk
  • Taxus
  • Veldesdoorn
  • Japanse hulst (buxusvervanger)
 • Klimplant:
  • Klimhortensia
 • Kleine boom of grote struik:
  • Spork
  • Glansmispel
  • Veldesdoorn
  • (Europees) krentenboompje
  • Bolvormige, meerstammige of smalblijvende variëteiten