Subsidie voor zwaluwkolonies en milieu- en natuurprojecten

De stad geeft een subsidie voor het in stand houden van zwaluwnesten en voor het realiseren van projecten ter verbetering van natuurlijke biotopen, projecten ter bescherming van een bepaalde diergroep of diersoort, projecten voor milieu-educatieve acties voor een ruim publiek en projecten op de bevordering van bio-landbouw. 
 
De subsidie voor projecten wordt bepaald in functie van het belang van het project en de gemaakte kosten, met een maximum van 25 procent en maximaal 675 euro per jaar per aanvrager.
 

De subsidie voor zwaluwkolonies bedraagt:

  • 22,50 euro per jaar voor het in stand houden van een zwaluwkolonie van minder dan 3 bewoonde nesten
  • 40 euro per jaar voor het in stand houden van een zwaluwkolonie van 3 tot 10 bewoonde nesten
  • 55 euro per jaar voor het in stand houden van een zwaluwkolonie van meer dan 10 bewoonde nesten

U kunt de subsidie tot 31 juli van het werkjaar aanvragen.