Wettelijk samenwonen

Twee personen kunnen een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit geeft een juridische bescherming op het gebied van eigendom van goederen, de gezinswoning en verdeling van de gezinslasten. U kunt wettelijk samenwonen als u met iemand een woning deelt. U kunt dus wettelijk samenwonen met een partner, maar ook met een familielid.

Procedure

 • U maakt een afspraak.
 • Tijdens uw afspraak leggen u en uw partner de verklaring van wettelijke samenwoonst af. U kunt zelf een verklaring opstellen of u kunt gebruikmaken van een modelformulier.

De verklaring moet volgende gegevens bevatten:

 • datum van de verklaring
 • naam, voornamen, geboorteplaats, geboortedatum en handtekening van beide partijen
 • gemeenschappelijke woonplaats
 • vermelding van de wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen
 • vermelding dat beide partijen vooraf kennis hebben genomen van de artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek dat het statuut van de wettelijke samenwoning regelt
 • verwijzing naar het eventuele “samenlevingscontract” dat vooraf door een notaris opgesteld is.

U kunt alleen een verklaring van wettelijk samenwonen tekenen als u:

 • juridisch bekwaam bent om een contract te sluiten
 • niet gehuwd bent
 • niet wettelijk samenwoont met iemand anders.

Wat brengt u mee?

 • De identiteitskaarten van beide samenwonenden

Hebt u de Belgische nationaliteit en bent u geboren in België, dan zorgt de stad voor alle verdere documenten.

Hebt u de Belgische nationaliteit niet en/of woont u niet in België, dan moet u zelf volgende documenten meebrengen (maximaal twee maanden oud):

 • een uittreksel uit uw geboorteakte met aanduiding van de afstamming
 • een attest van ongehuwde staat
 • een uittreksel van de echtscheidingsakte als u gescheiden bent
 • een uittreksel van de overlijdensakte als u weduwe of weduwenaar bent.

Beëindiging wettelijke samenwoonst

De wettelijke samenwoning wordt beëindigd:

 • in onderlinge overeenstemming
 • door het huwelijk
 • door het overlijden van een van de partners
 • eenzijdig door een van de samenwonenden via een schriftelijke verklaring. U maakt hiervoor een afspraak.