Wettelijk samenwonen

Twee personen die samenwonen en een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun gemeente, zijn wettelijk samenwonend. De registratie geeft een zekere juridische bescherming op het gebied van eigendom van goederen, de gezinswoning en verdeling van de gezinslasten.

U kunt wettelijk samenwonen met iemand als u een woning met hem of haar deelt. Dat geldt niet alleen voor heteroseksuele of homoseksuele partners. U kunt ook wettelijk samenwonen met familieleden zoals een broer, een zus, een ouder of een kind of met iemand anders waarmee u geen seksuele relatie hebt.

U kunt alleen een verklaring van wettelijk samenwonen tekenen als u:

 • juridisch bekwaam bent om een contract te sluiten
 • niet gehuwd bent
 • niet wettelijk samenwoont met iemand anders.

Procedure

U maakt via het stadsloket een afspraak met de dienst burgerzaken.

Tijdens uw afspraak leggen u en uw partner de verklaring van wettelijke samenwoonst af.

U kunt zelf een verklaring opstellen of u kunt gebruikmaken van een modelformulier dat ter plaatse ingevuld wordt.

De verklaring moet volgende gegevens bevatten:

 • datum van de verklaring
 • naam, voornamen, geboorteplaats, geboortedatum en handtekening van beide partijen
 • gemeenschappelijke woonplaats
 • vermelding van de wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen
 • vermelding dat beide partijen vooraf kennis hebben genomen van de artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek dat het statuut van de wettelijke samenwoning regelt
 • verwijzing naar het eventuele “samenlevingscontract” dat vooraf door een notaris opgesteld is.

Wat brengt u mee?

De identiteitskaarten van beide samenwonenden

Hebt u de Belgische nationaliteit en bent u geboren in België, dan zorgt de stad voor alle verdere documenten.

Hebt u de Belgische nationaliteit niet en/of woont u niet in België, dan moet u zelf volgende documenten meebrengen (maximaal twee maanden oud):

 • een uittreksel uit uw geboorteakte met aanduiding van de afstamming
 • een attest van ongehuwde staat
 • een uittreksel van de echtscheidingsakte als u gescheiden bent
 • een uittreksel van de overlijdensakte als u weduwe of weduwenaar bent.

Beëindiging wettelijke samenwoonst

De wettelijke samenwoning wordt beëindigd:

 • in onderlinge overeenstemming door de samenwonenden
 • door het huwelijk
 • door het overlijden van een van de partners
 • eenzijdig door een van de samenwonenden via een schriftelijke verklaring. U moet hiervoor een afspraak maken.