Subsidie voor de aankoop van natuurgebieden door natuurverenigingen

Verenigingen die erkend zijn als ‘terreinbeherende natuurvereniging’ kunnen een subsidie aanvragen voor de aankoop van gronden in bosgebied, groengebied of parkgebied, die nadien worden erkend als natuurreservaat. De subsidie bedraagt maximaal 40 procent van de totale aankoopprijs.