Bomencharter

Herentals heeft er al 1.850 extra bomen geplant in 2019 en 2020! Als we nog 3.150 bomen planten halen we het streefdoel voor 2024. Helpt u ook mee? Bekijk de actuele teller op www.bomencharter.be. Daar vindt u ook meer info over dit project.