Het speelterrein Lusthof aantrekkelijk en gezellig inrichten.

Inspraakmoment woensdag 16 februari

Op woensdag 16 februari is er een eerste inspraakmoment op de locatie van het huidige speelterrein in Lusthof van 16 uur tot 18 uur. Iedereen is welkom, ook als u alleen wat informatie wilt. We organiseren alles buiten, beschut onder een tentje. Inschrijven hoeft niet.

We willen samen met u nadenken over hoe wij het speelterrein in de wijk Lusthof aantrekkelijk en gezellig kunnen inrichten. Dat doen wij door samen een plan op te maken met aandacht voor o.a. ontmoetings- of sportplekken, speeltuigen, ontharding, enzovoort.

We gaan op zoek naar de juiste elementen (sport, spel of ontmoeten) om op deze plek een plaats te geven in de wijk.

Niemand kent de buurt zo goed als u. Daarom is de mening van kinderen, jongeren en volwassenen zo belangrijk om aan de hand van verschillende ideeën een plan uit te werken dat we nadien ook effectief kunnen uitvoeren. Ook al woont u niet in Lusthof zelf, toch wandelt of speelt u er misschien en is uw feedback meer dan welkom.

Hoe pakken we dit aan

Als voorbereiding doet het externe bureau dat ons begeleidt in dit traject een grondige omgevingsanalyse, observeren zij de buurt en spreken er met enkele verenigingen en organisaties. Daarna organiseren we een publiek inspraakmoment om de ideeën van bewoners te verzamelen. 

De resultaten hiervan worden verwerkt in een verslag. Dit dient als basis om een eerste voorstel van ontwerp te maken om nieuwe speelruimte te creëren en de openbare ruimte kindvriendelijk in te richten. Na een terugkoppeling van dit ontwerp met de buurtbewoners werkt het bureau verder aan een definitief ontwerp dat we graag aan jullie voorstellen. Als de realisatie van het ontwerp uitgevoerd is, nodigen we de buurt uit voor een feestelijke opening.

Op de hoogte blijven

Kan u op woensdag 16 februari niet aanwezig zijn op het inspraakmoment maar wenst u wel verder op de hoogte gehouden te worden van het traject? Dat kan. Laat het ons weten.