Een nieuw speelterrein in Draaiboom aantrekkelijk en gezellig ingericht.

Opening van het speelterrein op zondag 29 januari

Graag nodigen we alle buren uit voor een officiële opening van het speelterrein Draaiboom op zondag 29 januari 2023 vanaf 14 uur. De buurtbewoners nemen zelf het initiatief om er een gezellige dag van te maken en samen vullen ze een lange tafel met veel lekkers. Stad Herentals zorgt voor een extra drankje en een hapje. Breng gerust zelf ook een hapje mee om te delen.

Nieuw speelterrein Draaiboom/Vennekenshoek

Nieuw speelterrein Draaiboom/Vennekenshoek

Veel speelplezier!

Inspraakmoment

Op maandag 9 mei was er een eerste inspraakmoment op de locatie van het huidige terrein in Vennekenshoek van 16 uur tot 19 uur. Iedereen was welkom, ook als u alleen wat informatie wou. We organisereerden alles buiten, beschut onder een tentje. Inschrijven hoefde niet.

We dachten samen met u na over hoe wij de terreinen in de wijk (Vennekenshoek en Nelson Mandelaplein) aantrekkelijk en gezellig kunnen inrichten. Dat deden wij door samen een plan op te maken met aandacht voor o.a. ontmoetings- of sportplekken, speeltuigen, ontharding, enzovoort.

We gingen op zoek naar de juiste elementen (sport, spel of ontmoeten) om op deze plek een plaats te geven in de wijk.

Niemand kent de buurt zo goed als u. Daarom was de mening van kinderen, jongeren en volwassenen zo belangrijk om aan de hand van verschillende ideeën een plan uit te werken dat we ook effectief hebben uitgevoerd.

Hoe pakten we dit aan

Als voorbereiding deed het externe bureau dat ons begeleidt in dit traject een grondige omgevingsanalyse, observeerden zij de buurt en spraken er met enkele verenigingen en organisaties. Daarna organiseerden we een publiek inspraakmoment om de ideeën van bewoners te verzamelen. 

De resultaten hiervan werden verwerkt in een verslag. Dit diende als basis om een eerste voorstel van ontwerp te maken om nieuwe speelruimte te creëren en de openbare ruimte kindvriendelijk in te richten. Na een terugkoppeling van dit ontwerp met de buurtbewoners werkte het bureau verder aan een definitief ontwerp.

Op de hoogte blijven

Wenst u verder op de hoogte gehouden te worden van het traject? Dat kan. Laat het ons weten.