Adoptie

Adoptie is een juridische maatregel die kinderen in nood de mogelijkheid biedt om op te groeien in een gezin. Adoptie kan slechts in laatste instantie, wanneer alle andere mogelijke oplossingen ter plaatse uitgeput zijn. Adoptieouderschap verschilt fundamenteel van biologische ouderschap. U voedt immers het kind van andere ouders op.
 
Wanneer mag u een kind adopteren?

  • U verblijft in België.
  • U bent ten minste 25 jaar oud (behalve voor adoptie binnen de familie).
  • U bent 15 jaar ouder dan de geadopteerde (behalve voor adoptie binnen de familie).
  • U kan als alleenstaande adopteren of als koppel. Koppels kunnen enkel samen adopteren als ze getrouwd zijn, wettelijk samenwonen of minstens 3 jaar samenwonen. 
  • U hebt een attest waaruit blijkt dat de voorbereiding is gevolgd, afgegeven door de centrale autoriteiten van de gemeenschappen (www.adoptions.be voor de Franse Gemeenschap,www.kindengezin.be voor de Vlaamse Gemeenschap en www.dglive.be voor de Duitstalige Gemeenschap).
  • U wordt geschikt verklaard door de familierechter.

Bij interlandelijke adoptie moet u bovendien voldoen aan een aantal eisen met betrekking tot de wetgeving van het land van herkomst van het kind, zoals:

  • de leeftijd van de adoptant en geadopteerde en het leeftijdsverschil tussen beiden;
  • de burgerlijke staat van de adoptanten;
  • de gezondheidstoestand van de adoptanten.