Evaluatie proefopstellingen Wuytsbergen-Ekelen

Beide proefopstellingen worden grondig geëvalueerd. De evaluatie gebeurt tijdens en na elke proefopstelling en is gebaseerd op het verzamelde cijfermateriaal van tellingen en metingen. Maar ook de ervaring van de bewoners uit de wijk maakt deel uit van de evaluatie. Om deze ervaringen in kaart te brengen worden brede informatiesessies georganiseerd na elke proefopstelling en werd een begeleidingsgroep met betrokken bewoners opgericht. Deze groep komt verschillende malen samen tijdens het traject.

De gevoelsmatige evaluatie

Voor de samenstelling van deze begeleidingsgroep werden 10 personen geselecteerd uit de verschillende betrokken straten van de buurt Wuytsbergen-Ekelen. Samen met de betrokken diensten van de stad en externe specialisten bespreken en evalueren zij de proefopstellingen. Ook wordt er nagedacht over ondersteunende maatregelen. Na elke proefopstelling volgt ook een informatiesessie voor de buurt waar de resultaten worden toegelicht en ervaringen worden gedeeld. Online wanneer het moet, fysiek wanneer het kan. Daarnaast worden de bevindingen uit de verschillende sessies en de volgende stappen steeds uitgebreid aan u gecommuniceerd via het platform en de website van de stad Herentals. Uiteindelijk formuleert de begeleidingsgroep een advies aan de stad Herentals over de verschillende proefopstellingen. In oktober 2021 neemt het College van Burgemeester en Schepenen de uiteindelijke beslissing.