Werken voor het sportloket

Het sportloket maakt voor de begeleiding en ondersteuning van zijn lessenreeksen en activiteiten gebruik van lesgevers en vrijwilligers. We zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen om deze functies in te vullen. Interesse? Geef je dan op via het formulier en we contacteren je als we op zoek gaan naar medewerkers.

Lesgever lessenreeksen

Voor de begeleiding en ondersteuning van de zwemlesreeksen, de lessen turbozwemmen, de lessenreeksen Aquafit, Easy Fit 55+ en Fit Plus 55+ zetten we lesgevers in. Deze werken met een contract op niveau B of C. De vergoeding bedraagt 13,27 euro per uur voor niveau C en 16,67 euro per uur voor niveau B. Om als lesgever te werken, moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

Niveau C

Een diploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs hebben met bijkomend:

  • een VTS-diploma in de betrokken sporttak OF
  • een attest bewegingsanimator én ervaring in de betrokken sporttak OF
  • een bewijs van pedagogische bekwaamheid én ervaring in de betrokken sporttak OF
  • het eerste jaar bachelor lichamelijke opvoeding of het eerste jaar kleuter- of lager onderwijs én de bijhorende stage met succes hebben afgerond

Niveau B

  • een bachelor- of masterdiploma lichamelijke opvoeding, kinesitherapie of ergotherapie hebben OF
  • een bachelor- of masterdiploma onderwijs (kleuteronderwijs, lager onderwijs of secundair onderwijs) én ervaring in de betrokken sporttak hebben OF
  • een diploma hebben dat toegang geeft tot het niveau B met bijkomend VTS-instructeur B/ trainer B in de betrokken sporttak OF
  • een diploma hebben dat toegang geeft tot het niveau B met bewijs van pedagogische bekwaamheid én ervaring in de betrokken sporttak

Vrijwilliger

Voor de begeleiding en ondersteuning van onze activiteiten (zoals de zwembaddag, de gezinssportdag, ... ) zetten we soms vrijwilligers in. Deze werken met een vrijwilligersovereenkomst. De vergoeding bedraagt 15 euro voor halve-dag-activiteiten (minder dan vier uur) en 30 euro voor hele-dag-activiteiten (meer dan vier uur). Om als vrijwilliger te werken, moet je niet voldoen aan specifieke voorwaarden maar we verwachten wel dat kandidaten minstens 16 jaar oud zijn en enige affiniteit hebben met het sportwerk of ervaring hebben in het sportwerk.