Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein

Voortdurend worden er in de stad nutsvoorzieningen geplaatst en onderhouden. Dit vergt werkzaamheden aan de wegen en heeft een impact op het openbaar domein. Daarom moet de eigenaar van de nutsvoorziening een retributie betalen. De retributie moet niet betaald worden wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd samen met of in opdracht van de stad. De retributie moet betaald worden binnen de 30 kalenderdagen na het versturen van de factuur.