Documenten en verslagen

Het hele traject van het RUP Wuytsbergen-Ekelen wordt gedocumenteerd en alle verslagen en analyses kunnen door iedereen geraadpleegd worden. Hieronder zijn alle documenten opgesomd.

Op donderdag 31 maart 2022 organiseerden we een infomarkt over de plannen, de aanpak en de timing van het RUP.
De infopanelen die we tijdens dit moment toonden, kunt u hier downloaden.


Start- en procesnota ruimtelijk uitvoeringsplan Wuytsbergen-Ekelen

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Herentals organiseert een publieke raadpleging over de start- en procesnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan Wuytsbergen-Ekelen. De publieke raadpleging loopt van 1 september 2022 tot en met 30 oktober 2022.

De start- en procesnota kunnen hier worden geraadpleegd en liggen ter inzage bij het Stadsloket in het Administratief Centrum, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals, tijdens de openingsuren.

De stad Herentals organiseert een participatiemoment in de vorm van een infomarkt op donderdag 8 september van 18 uur tot 21 uur in Zaal ’t Hof, Grote Markt 41, 2200 Herentals.

Eventuele reacties kunnen tot uiterlijk 30 oktober 2022 worden ingediend. De reacties moeten aangetekend worden verzonden aan het college van burgemeester en schepenen, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals of kunnen tegen ontvangstbewijs worden afgegeven aan het Stadsloket in het Administratief Centrum.