A-Z Index

S

Samen naar herbestemming voor Olympiadelaan en omgeving Samenwerkingsakkoord voor heraanleg Klein Gentstraat Sanering magazijn Grabbelton start op maandag 7 mei Schade aan teelten Scheepvaart verhoogt brug over Albertkanaal Schilderwerken aan ’t Schaliken en het archief Schip zinkt op Albertkanaal na aanvaring Schoolfeest De Wegwijzer Schoolstraat aan basisschool (W)Onderwijs Schoolstraat aan Freinetschool Ibis Schoolstraten aan Wijngaard, Zandkorrel en (W)Onderwijs Schoolvakanties Schoolvakanties Schoolvakanties Schrijf in voor de 11.11.11.-brunch Schrijf mee aan het verhaal over de evacuatie van Geluwe en Wervik Scouts De Buecken organiseert Lumber Games Scoutsfeesten van De Buecken Senior Seniorenfeest op 8 en 9 oktober Seniorenraad Septemberkermis 2018 Servaas Daemsstraat en omgeving Shop in Thals op 13 en 14 oktober Signalisatievergunning Sint-Anna zoekt enthousiaste medewerkers Sint-Jansstraat afgesloten Sint-Waldetrudiskerk Sint-Waldetrudiskerk en Sint-Catharinakerk open voor publiek Sirenetest Sitemap Skateterrein krijgt huishoudelijk reglement Skateterreinen Slachtbewijs Sluitingsdagen Snoeiwerken aan het "grotteke" Snoeiwerken Begijnhofpark Snoeiwerken de Ghellincklaan en Kruisstraat Snoeiwerken in de Lierseweg Snow White Sociaal verhuurkantoor ISOM vzw Sociale bijdrage Diftar Sociale dienst werkt op afspraak Sociale huisvesting Sollicitatietermijn verlengd voor expert omgeving en meewerkend ploegbaas groen Sorteer uw afval Spaanshofpark zo goed als klaar Speelbabbels (ontmoeting en info) SpeelBabbels met vakantie Speelbos terug open Speelbus (2018) Speelkoffer Speelpleinwerking De Sjallekes (2019) Speelpleinwerking Diependaal (2019) Speelpleinwerking NoMo (2019) Speelstraat (2019) Speelstraten 2018 Speelterreinen Spel van de Roetaert 2018 Spiegelfeesten op de Grote Markt Spontane sollicitatie Spoorweg onderbroken begin april Spoorwegovergang Belgiëlaan afgesloten Sport Sport Na School Sport Vlaanderen Herentals Sportcomplex De Vossenberg Sportelkaart: tienbeurtensportkaart voor 55-plussers Sportelweek Sporten voor vijfenvijftigplussers Sporters beleven meer Sporters beleven meer Sportinfrastructuur Sportkampen Sportraad Sportweek voor mensen met een psychische beperking Stad bespaart op verzekeringskosten na heronderhandelingen Stad betaalt uw CurieuzeNeus Stad bouwt jumelagewerking af Stad brengt senioren op de hoogte van griepcampagne Stad dient dossier wateroverlast in bij Rampenfonds Stad en Rode Kruis verlengen samenwerking Hartveilige stad Stad engageert zich voor Fietspunten Stad geeft schade wateroverlast door aan het Rampenfonds Stad investeert in kerstverlichting Stad koopt nieuwe IBA’s aan Stad koopt twee elektrische bestelwagens Stad neemt maatregelen tegen wateroverlast Stad ondersteunt jaarlijkse haagplantactie Stad ondersteunt korfbalfinales Stad ondersteunt middenstand Stad verkoopt bouwgrond in Sint-Jobsstraat Stad verkoopt gronden via openbare verkoop Stad verkoopt projectgrond via openbare verkoop Stad vraagt uitstel omgevingsvergunning aan Stad werkt niet met app Notifeye Stad wil meer sociale huurwoningen Stad zet heraanleg van de stationsbuurt verder Stad zet in op kernversterking: vergunning voor Action Stad zoekt vrijwillige bijzitters Stadsapp Stadsbestuur kiest voor ethische belegging Stadsbestuur neemt contact op met getroffen familieleden oud-strijders Stadsbestuur steunt Hongersnood 12-12 Stadsbestuur tegen afschaffing buslijn 15b Stadsbestuur werft administratief medewerker aan Stadsdiensten Stadsdiensten gesloten op 15 augustus Stadsdiensten gesloten op maandag 25 december, dinsdag 26 december en maandag 1 januari Stadsdiensten gesloten tijdens de eindejaarsperiode Stadskrant Stadsloket Stadsloket open op zondag 23 september voor registratie orgaandonatie Stadsontwikkeling Stadswandelingen met een gids Stadswapen Stamboekuittreksel Standplaats op wekelijkse markten Stappen, Trappen & Shoppen 2016 Start Start lessen academiejaar 2018-2019 Start nieuwe schooljaar Startdag Chiro Morkhoven Startvergadering Wereldtals VII Stationsbuurt - fase 2 Stationsstraat terug open Statuten en reglementen OCMW Stedenbouwkundig attest Stedenbouwkundig uittreksel Stedenbouwkundige melding Stem op uw favoriete project en geef Herentals een duurzaam duwtje in de rug Stempelcontrole deeltijds werken Sterkste man van de Kempen Sterrenkijkdagen op het dorpsplein in Morkhoven Sticker geen reclame Stickerverkoop Rode Kruis Storm - noodnummer 1722 Straat in het Vizier Straatfeesten Strijkersdag Strooidienst staat klaar Stroompanne in Herentals Structuurschets Wuytsbergen-Ekelen Structuurschets Wuytsbergen-Ekelen goedgekeurd Subsidie culturele evenementen en projecten voor jongeren Subsidie groendaken Subsidie hergebruik hemelwater Subsidie internationale samenwerking - noordwerking Subsidie internationale samenwerking - zuidwerking Subsidie jeugdinfrastructuur Subsidie kadervorming sportverenigingen Subsidie nieuwbouw jeugdlokalen Subsidie organisatie sportacademie Subsidie scheiding afvalwater en regenwater Subsidie voor huur niet-stedelijke cultuurinfrastructuur Subsidie voor huur niet-stedelijke sportinfrastructuur Subsidie voor jubilerende verenigingen Subsidie voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren Subsidie voor openingsfeest inloopcentrum De Dorpel Subsidie voor sportinfrastructuurwerken Subsidie voor sproeisysteem KSKS Subsidie voor theatergezelschappen Subsidie voor Vocaal Ensemble Markant Subsidie voor zomerbeurs Numismatica Subsidie zwaluwkolonie Subsidies Subsidies voor culturele initiatieven Subsidies voor de reguliere werking van sportverenigingen Subsidies voor drempelverlagende bewegingsinitiatieven Subsidies voor jeugdwerking sportverenigingen (impulssubsidies) Subsidies voor projecten sportverenigingen Summer Kick Off Switch gratis mee