A-Z Index

S

Samen naar herbestemming voor Olympiadelaan en omgeving Samenwerken met de stad Samenwerkingsakkoord voor heraanleg Klein Gentstraat Sanering volkstuintjes aan Olympiadelaan start op 12 april Schade aan teelten Schedelhof Schip zinkt op Albertkanaal na aanvaring Schoolstraat aan basisschool (W)Onderwijs Schoolstraat aan Freinetschool Ibis Schoolstraten aan Wijngaard, Zandkorrel en (W)Onderwijs Schoolvakanties ABK Schoolvakanties AMWD Schrijf in voor de 11.11.11.-brunch Senior Seniorenraad Septemberkermis 2019 Servaas Daemsstraat en Herenthoutseweg terug open Servaas Daemsstraat en omgeving Shop in Thals op 6 en 7 april Shopping Festival van 26 tot 29 juni Signalisatievergunning Sint-Jansstraat afgesloten wegens werken Sint-Jansstraat wordt een schoolstraat Sint-Jobsstraat afgesloten op donderdag 4 juli Sint-Jobsstraat afgesloten tijdens plaatsing fietsbrug Sint-Waldetrudiskerk Sitemap Skateterrein krijgt huishoudelijk reglement Skateterreinen Slachtbewijs Sluitingsdagen Snoeiwerken aan het "grotteke" Snoeiwerken Begijnhofpark Snoeiwerken in de Lierseweg Snoeiwerken in Stadspoortstraat en Molenvest Sociaal verhuurkantoor ISOM vzw Sociale bijdrage Diftar Sociale dienst werkt op afspraak Sociale huisvesting Sorteer uw afval Spaanshofpark zo goed als klaar SpeelBabbel en borstvoeding Speelbabbels (ontmoeting en info) SpeelBabbels in de zomervakantie! SpeelBabbels met vakantie Speelbos terug open Speelbus (2019) Speelkoffer Speelpleinwerking De Sjallekes (2019) Speelpleinwerking Diependaal (2019) Speelpleinwerking NoMo (2019) Speelstraat (2019) Speelstraten 2019 Speelterreinen Spel van de Roetaert 2019 Spiegelfeesten op de Grote Markt Spoorwegovergang Belgiëlaan afgesloten van 24 tot 27 mei Sport Sport Na School Sport Vlaanderen Herentals Sport- en themakampen Sportcomplex De Vossenberg Sportelkaart: tienbeurtensportkaart voor 55-plussers Sportelweek Sportelweek voor 55-plussers Sporten voor vijfenvijftigplussers Sporters beleven meer Sportinfrastructuur Sportraad Sportweek voor mensen met een psychische beperking Stad bespaart op verzekeringskosten na heronderhandelingen Stad betaalt uw CurieuzeNeus Stad bouwt jumelagewerking af Stad brengt senioren op de hoogte van griepcampagne Stad dient dossier wateroverlast in bij Rampenfonds Stad en Rode Kruis verlengen samenwerking Hartveilige stad Stad engageert zich voor Fietspunten Stad geeft schade wateroverlast door aan het Rampenfonds Stad investeert in kerstverlichting Stad koopt nieuwe IBA’s aan Stad koopt twee elektrische bestelwagens Stad neemt maatregelen tegen duivenprobleem Stad neemt maatregelen tegen wateroverlast Stad ondersteunt middenstand Stad ondersteunt zwerfvuilacties Stad plaatst springkastelen tijdens kermisjogging Morkhoven Stad verkoopt bouwgrond in Sint-Jobsstraat Stad verkoopt gronden via openbare verkoop Stad verkoopt projectgrond via openbare verkoop Stad vraagt uitstel omgevingsvergunning aan Stad werkt niet met app Notifeye Stad werkt samen met u aan een nieuwe adviesstructuur Stad wil meer sociale huurwoningen Stad zet heraanleg van de stationsbuurt verder Stad zet in op kernversterking: vergunning voor Action Stad zoekt een adjunct-verantwoordelijke thuiszorg Stad zoekt vrijwillige bijzitters Stadsapp Stadsbestuur kiest voor ethische belegging Stadsbestuur neemt contact op met getroffen familieleden oud-strijders Stadsbestuur steunt Hongersnood 12-12 Stadsbestuur tegen afschaffing buslijn 15b Stadsdiensten Stadsdiensten gesloten op 11 en 15 november Stadsdiensten gesloten tijdens de eindejaarsperiode Stadskrant Stadsloket Stadsloket open op zondag 23 september voor registratie orgaandonatie Stadsontwikkeling Stadswandelingen met een gids Stadswapen Stamboekuittreksel Standplaats op wekelijkse markten Start Start lessen academiejaar 2018-2019 Start nieuwe academiejaar Start nieuwe schooljaar Startdag Chiro Morkhoven Starten met vaste voeding Starterspand zoekt naam Startvergadering Wereldtals VII Stationsbuurt - fase 2 Statuten en reglementen OCMW Stedenbouwkundig attest Stedenbouwkundig uittreksel Stedenbouwkundige melding Stempelcontrole deeltijds werken Sterkste man van de Kempen Sticker geen reclame Stickerverkoop Rode Kruis Stickerverkoop Rode Kruis Storm - noodnummer 1722 Stormloop in Convent2 Stormloop in Convent2 Straat in het Vizier Straatfeesten Streethockey Festival op de Grote Markt Strooidienst staat klaar Stroompanne in Herentals Structuurschets Wuytsbergen-Ekelen Structuurschets Wuytsbergen-Ekelen goedgekeurd Subsidie culturele evenementen en projecten voor jongeren Subsidie groendaken Subsidie hergebruik hemelwater Subsidie internationale samenwerking - noordwerking Subsidie internationale samenwerking - zuidwerking Subsidie jeugdinfrastructuur Subsidie kadervorming sportverenigingen Subsidie nieuwbouw jeugdlokalen Subsidie organisatie sportacademie Subsidie scheiding afvalwater en regenwater Subsidie voor huur niet-stedelijke cultuurinfrastructuur Subsidie voor huur niet-stedelijke sportinfrastructuur Subsidie voor jubilerende verenigingen Subsidie voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren Subsidie voor openingsfeest inloopcentrum De Dorpel Subsidie voor sportinfrastructuurwerken Subsidie voor sproeisysteem KSKS Subsidie voor theatergezelschappen Subsidie voor Vocaal Ensemble Markant Subsidie zwaluwkolonie Subsidies Subsidies voor culturele initiatieven Subsidies voor de reguliere werking van sportverenigingen Subsidies voor drempelverlagende bewegingsinitiatieven Subsidies voor jeugdwerking sportverenigingen (impulssubsidies) Subsidies voor projecten sportverenigingen Summer Kick Off