A-Z Index

S

Saxofoon Schoolstraat Schoolvakanties ABK Schoolvakanties AMWD Senior Servaas Daemsstraat en omgeving Signalisatievergunning Sint-Bavokerk (Noorderwijk) Sint-Niklaaskerk (Morkhoven) Sint-Waldetrudiskerk Sitemap Situering van de ABO-as Skateterreinen Slachtbewijs Slagwerk Sluitingsdagen Sluitingsuur Sociaal verhuurkantoor ISOM vzw Sociale bijdrage Diftar Sociale dienst werkt op afspraak Sociale huisvesting Sociale kruidenier Sorteer uw afval Speelbabbels (ontmoeting en info) Speelbus (2021) Speelkoffer Speelpleinwerking (2020) Speelstraat (2021) Speelterreinen Sport Sport Na School Sport Vlaanderen Herentals Sport- en themakampen Sportactiviteiten voor vijfenvijftigplussers Sportcomplex De Vossenberg Sportelweek Neteland Sporten voor vijfenvijftigplussers Sportinfrastructuur Spreekuren burgemeester en schepenen Stadsapp Stadsdiensten Stadskrant Stadsloket Stadsontwikkeling Stadswandelingen met een gids Stadswapen Stamboekuittreksel Start Start uw zaak in Herentals Stationsbuurt - fase 2 Statuten en reglementen OCMW Stedenbouwkundig attest Stedenbouwkundig uittreksel Stedenbouwkundige melding Stel je kandidaat Stempelcontrole deeltijds werken Straat in het Vizier Straatfeesten Straatfeesten Strategische ateliers Structuurschets Wuytsbergen-Ekelen Subsidie groendaken Subsidie mantelzorg Subsidie noordwerking en ontwikkelingseducatie Subsidie toegankelijke handelszaken Subsidie voor betere en veilige infrastructuur voor verenigingen Subsidie voor cultuurparticipatie voor kwetsbare doelgroepen Subsidie voor de aankoop van een AED-toestel Subsidie voor de aankoop van natuurgebieden door natuurverenigingen Subsidie voor herbruikbare luiers Subsidie voor huur niet-stedelijke sportinfrastructuur Subsidie voor jeugdkampen Subsidie voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren Subsidie voor personen met een handicap Subsidie voor renovatie en verbouwing van eengezinswoningen Subsidie voor zwaluwkolonies en milieu- en natuurprojecten Subsidie voor- en naschoolse kinderopvang Subsidie waterhuishouding privaat domein Subsidie zuidwerking Subsidies