Financiële hulp

Komt u niet rond met uw inkomen? Hebt u problemen met het betalen van rekeningen of het aflossen van leningen?  De sociale dienst kan helpen. Een maatschappelijk werker zoekt samen met u naar een passende en haalbare oplossing. Dat kan financiële steun zijn, maar ook advies, begeleiding, beheer van uw budget, enz.  Onze juristen kunnen ook advies geven.

Procedure

  • meld u aan bij de sociale dienst van de gemeente waar u woont. LET OP: onze sociale dienst is enkel bevoegd voor inwoners van Herentals, Morkhoven en Noorderwijk.
  • een maatschappelijk werker doet een financieel onderzoek van uw inkomsten en uitgaven
  • de maatschappelijk werker zoekt samen met u naar een haalbare oplossing
  • het bijzonder comité voor de sociale dienst beslist over de toekenning van financiële steun - dit is dus geen automatisch recht
  • sommige soorten financiële steun moet u terugbetalen, andere niet. Wij baseren ons hiervoor op wetten en reglementen. De maatschappelijk werker zal u op voorhand duidelijk uitleggen hoe dit in elkaar zit.

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • rekeninguittreksels, facturen, loonfiches en alle andere documenten die uw financiële situatie verduidelijken.