Masterplan begraafplaatsen

Het stadsbestuur heeft het project rond de vernieuwing van de begraafplaatsen in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven even stopgezet. De stad wil eerst een studiebureau onder de arm nemen, vooraleer verdere stappen te nemen.

Het masterplan zou uitsluitsel moeten geven over de locaties van een sterretjesweide, de uitbreiding van de urnenvelden, strooiweiden, uniformiteit van de begraafplaats, groenvisie, concessie e.d. Het masterplan zal dus ook een uitspraak doen over de toekomst van onze begraafplaatsen. Er zullen geen graven of urnen verwijderd worden zolang er geen masterplan op de tafel ligt. 

Wilt u een urne uit het urnenveld of het columbarium thuis bewaren? Of het graf van een nabestaande na 20 jaar verwijderen? Dat kan. U kunt hier de ontgraving en thuisbewaring aanvragen.

Nog vragen hierover? Neem dan contact op met het stadsloket (tel. 014-28 50 50 of info@herentals.be).

Waarom zijn de ontruimingen stopgezet en de bordjes weggehaald?

De stad begon met de ontruimingen als voorbereiding van het masterplan. We hebben echter bij een eerste aanbesteding geen ontwerpbureau voor dit plan kunnen aanstellen. Om die reden werd de ontruiming stilgelegd.  We zijn nu op zoek naar een nieuw ontwerpbureau. We geven dit ontwerpbureau de opdracht om bij de opmaak van het masterplan ook onze inwoners te betrekken. 

Wat is de bedoeling van het masterplan?

Een masterplan is noodzakelijk om de begraafplaatsen klaar te maken voor de toekomst. Het masterplan moet uitsluitsel geven over de locaties van een sterretjesweide, de uitbreiding van de urnenvelden, strooiweiden, uniformiteit van de begraafplaats, concessies, een serene afscheidsruimte voor nabestaanden, ...

Het masterplan bepaalt ook hoe de stad in de toekomst zal omgaan met begraafplaatsen voor kinderen, andersgelovigen of graven van onze oud-strijders.

Het masterplan bepaalt ook hoe de stad moet omgaan met de zanderige bodem op de begraafplaats bij Bosbergen. Deze begraafplaats ligt op een zanderige heuvel en bij regen spoelt het zand onherroepelijk weg van de graven. Een onderhoudsvriendelijke en biodiverse aanpak is nodig om dit probleem op te lossen.

Tijdens de opmaak van het masterplan krijgen ook inwoners hun zeg. Zo kan de stad in alle sereniteit met haar inwoners in debat gaan over dit gevoelige dossier.

Wat is de nieuwe tijdlijn?

Bij een eerste aanbesteding van het masterplan diende niemand een offerte in. Om o.a. die reden werd het project rond de vernieuwing van de begraafplaatsen in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven even stopgezet. We zijn nu op zoek naar een nieuw ontwerpbureau en verwachten dat het masterplan voor de begraafplaatsen ten vroegste klaar zal zijn begin 2023.

Wat is grafrust?

De grafrust voor een volwassen persoon in Herentals bedraagt 20 jaar. Dat betekent dat de overledene minstens 20 jaar in een graf of urne mag rusten. Na twintig jaar mag de stad het graf of de urne verwijderen.

Voor een kind onder de 14 jaar bedraagt de grafrust 40 jaar.

Wat is een bijbegraving?

Bij een bijbegraving wordt een overleden persoon begraven in het graf van een ander overleden familielid.

In Herentals wordt de vroegst overledene bij de laatst overledene gelegd.

 • Als de vroegst overledene ontgraven moet worden, betaalt de aanvrager een retributie van 750 euro.  
 • Als de vroegst overledene moet verwijderd worden uit een columbarium of een urnenveld, dan betaalt de aanvrager een retributie van 125 euro. 
 • De kosten voor de begrafenisondernemer (bijvoorbeeld ophalen van stoffelijke resten) zijn voor de aanvrager.

De laatst overledene kan enkel bij de vroegst overledene worden geplaatst, als de laatst overledene binnen de vijf jaar na de vroegst overleden begraven wordt.

KAN IK DE URNE VAN EEN OVERLEDENE UIT HET COLUMBARIUM OF UIT HET URNENVELD MEE NAAR HUIS NEMEN?

Ja, dat kan.

 • U moet eerst nakijken of de overledene geen laatste wilsbeschikking had. Die primeert. Als in de laatste wilsbeschikking staat ‘crematie en begraving op begraafplaats’, dan kunt u de urne niet thuis bewaren.
 • Indien de laatste wilsbeschikking dit niet vermeld, kunt u een aanvraag doen. Dat gebeurt door de huwelijkspartner en alle bloed- of aanverwanten in de eerste graad. U moet de aanvraag doen bij de stad.
 • De stad controleert of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft en wat er in de laatste wilsbeschikking is opgenomen.
 • Bij goedkeuring betaalt u een retributie van 125 euro.  De stad verwijdert de urne uit het urnenveld of het columbarium.
 • Bij beschadiging van de urne, moet u voor een nieuwe urne zorgen. Dat regelt u met uw begrafenisondernemer.
 • De kosten voor de begrafenisondernemer zijn voor u.

Aanvraagformulieren

Nog vragen hierover? Neem dan contact op met het stadsloket (tel. 014-28 50 50 of info@herentals.be).

Kan ik een begraven nabestaande mee naar huis nemen?

Ja, dat kan. U kunt een grafkist laten ontgraven en cremeren.

 • U moet dit aanvragen bij stad. Bij goedkeuring betaalt u een retributie van 750 euro. 
 • U spreekt met een begrafenisondernemer af voor de ontgraving en de crematie van de kist.
 • Na crematie mag u de urne thuis bewaren.
 • De kosten voor de begrafenisondernemer zijn voor de aanvrager.

Aanvraagformulieren

Nog vragen hierover? Neem dan contact op met het stadsloket (tel. 014-28 50 50 of info@herentals.be).

Kan ik een concessie nemen?

Op dit moment is er geen mogelijkheid om een concessie te verlenen. Bestaande concessies kunnen wel verlengd worden met  telkens een termijn van 30 jaar. De aanvrager betaalt hiervoor een retributie van 600 euro per vernieuwing van concessie.

Bij de opmaak van het nieuwe masterplan wil het stadsbestuur het opnemen van een concessie opnieuw mogelijk maken.

Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van een graf?

De nabestaanden zijn verantwoordelijk voor het onderhouden van het graf. Een verzakte grafsteen valt ook onder deze verantwoordelijkheid.

Wanneer nabestaanden het onderhouden van de grafsteen niet opvolgen, stuurt de stad hen een brief met de vriendelijke vraag voor dit onderhoud te zorgen.  

Als dat niet gebeurt, stuurt de stad een aangetekende brief met de vraag om voor het onderhoud te zorgen.

Het meermaals negeren van de oproep tot onderhoud, kan leiden tot de opstarten van de procedure van het wegnemen van de grafsteen.

Ik kan de grafzerk niet meer onderhouden. Wat nu?

Als u een grafzerk niet meer kan onderhouden, verwijdert het stadspersoneel de grafzerk voor u. U moet dit aanvragen bij stad. Bij goedkeuring verwijdert het stadspersoneel de grafzerk gratis. Als u de ornamenten van de grafzerk wil bewaren, moet u deze zelf komen verwijderen van de grafzerk.