Laatste wilsbeschikking

U kunt zelf bepalen wat er met uw lichaam gebeurt na uw overlijden. Die keuze kunt u vastleggen in de laatste wilsbeschikking.

In de laatste wilsbeschikking kunt u aangeven:

 • of u kiest voor een traditionele begrafenis of een crematie
 • volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet worden gehouden
 • in welke gemeente uw laatste rustplaats zal zijn (enkel in het Vlaams Gewest)
 • en of u een uitvaartcontract hebt.

Bij elk overlijden gaat de stad na of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren. Als dat het geval is, gaat de stad na of de nabestaanden de wens van de overledene respecteren.

Procedure

U maakt via het stadsloket een afspraak met de dienst burgerzaken. 

Wat zijn de wettelijke mogelijkheden na een overlijden?

U kunt kiezen voor begraving of crematie. U kunt aangeven of de crematie gevolgd wordt door:

 • begraving van de as binnen een begraafplaats
 • bijzetting van de as in een urnenmuur (columbarium)
 • verstrooiing van de as in een strooiweide op een begraafplaats
 • verstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee 
 • begraving of verstrooiing van de as buiten de begraafplaats, met uitzondering van het openbaar domein
 • bewaring op een andere plaats dan de begraafplaats.

Hoe kan ik het ritueel voor de uitvaartplechtigheid bepalen?

In de laatste wilsbeschikking kunt u het ritueel van de plechtigheid laten opnemen:

 • geen ritueel
 • Katholieke godsdienst
 • Protestantse godsdienst
 • Anglicaanse godsdienst
 • Orthodoxe godsdienst
 • Joodse godsdienst
 • Islamitische godsdienst
 • vrijzinnige levensovertuiging
 • neutraal filosofische overtuiging

Kunnen er nog wijzigingen worden gemaakt zodra ik mijn laatste wilsbeschikking heb ingediend?

Het is altijd mogelijk om zelf wijzigingen aan uw laatste wilsbeschikking in te dienen. Daarvoor maakt u een afspraak met de stad. Uw nabestaanden kunnen echter niets veranderen en moeten uw laatste wil nakomen.

Mogen de nabestaanden na crematie de as van een overledene zelf bijhouden?

De nabestaanden kunnen de as bewaren. Maar bij het einde van deze bewaring moeten de as worden:

 • uitgestrooid
 • begraven
 • of bijgezet in een urnenmuur op de begraafplaats.